Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon saaja 2023

Renewcell vinder Nordisk Råds miljøpris 2023

Renewcell vinder Nordisk Råds miljøpris 2023

Valokuvaaja
Magnus Fröderberg, norden.org
Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2023 ympäristöpalkinnon saa ruotsalainen Renewcell uraauurtavasta ratkaisustaan, jossa kierrätetään tekstiilijätettä ja muunnetaan se uusien vaatteiden ja tuotteiden raaka-aineeksi.

Palkintolautakunnan perustelu

Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2023 ympäristöpalkinnon teemana on tekstiilien kestävä tuotanto ja kulutus. Palkintolautakunta haluaa kohdistaa tämänvuotisella teemalla huomiota siihen, että Pohjola voi olla esikuvana, kun tekstiilien koko arvoketjussa toteutetaan välttämätön vihreä siirtymä ja mahdollistetaan muodin kiertotalous.

 

Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) vuonna 2019 julkaiseman tutkimuksen[1] mukaan 10 prosenttia teollisuuden globaaleista hiilidioksidipäästöistä on peräisin tekstiiliteollisuudesta. Tekstiiliteollisuudella on myös kielteisiä ympäristövaikutuksia, jotka liittyvät kestämättömään maankäyttöön ja vedenkulutukseen sekä lannoite- ja kemikaalipäästöihin. Saman tutkimuksen mukaan 35 prosenttia ympäristöön joutuvasta primaarisesta mikromuovista on peräisin tekokuituvaatteiden pesusta.

 

Maailmassa on tällä hetkellä riittävästi vaatteita ja tekstiilejä useiden tulevien sukupolvien tarpeisiin. Tiedelehti Environmental Healthissä vuonna 2018 julkaistun tutkimuksen[2] mukaan maailmassa ostetaan 80 miljardia vaatekappaletta joka vuosi. Valtaosa kaikista valmistettavista vaatteista päätyy lopulta kaatopaikalle tai poltettavaksi. Ruotsin ilmasto- ja elinkeinoministeriön laskelmien[3] mukaan kaatopaikkasijoitukseen päätyy joka sekunti keskimäärin kuorma-autolastillinen vaatteita.

 

Nykytilanteessa on ensisijaisesti vähennettävä kulutusta mutta myös pidennettävä tekstiilien käyttöikää ja omaksuttava kiertotalouspohjaisia liiketoimintamalleja. Renewcellin uraauurtava prosessi kierrättää tekstiilijätettä ja muuntaa sen uusien tekstiilien raaka-aineeksi, joten sillä on keskeinen rooli pyrittäessä siirtymään suljettuun tekstiilikiertoon ja mahdollistamaan muodin kiertotalous.

 

Ruotsalaisyritys Renewcell on ottanut ensimmäisenä maailmassa käyttöön suuren mittakaavan teollisen prosessin, jossa vanhoille vaatteille annetaan uusi elämä kierrättämällä ne kuitumassaksi. Sitä voidaan käyttää vaatteiden ja muiden uusiotuotteiden valmistuksessa. Renewcellin innovatiivinen ratkaisu sai alkunsa tutkimuksesta, joka käynnistyi Tukholman kuninkaallisessa teknillisessä korkeakoulussa jo vuonna 2012.

 

Yrityksen visiona on mahdollistaa muodin kiertotalous patentoidulla prosessillaan, jossa kierrätetään selluloosapohjaista tekstiilijätettä, kuten kuluneita puuvillavaatteita tai tuotannon hukkaa, ja muunnetaan se laadukkaaksi Circulose®-uusiomateriaaliksi.

 

Renewcell on antanut myös vanhoille teollisuustiloille uuden elämän, ja yritys hyödyntää paikallista osaamista teollisessa toiminnassaan, joka vie meitä kohti tulevaisuutta. Tällaiset innovaatiot ovat ratkaisevan tärkeitä, kun pyrimme siirtymään entistä vastuullisempaan ja kiertotalouspohjaisempaan tekstiiliteollisuuteen.

 

Renewcell raivaa pohjoismaisena yrityksenä tietä suuren mittakaavan kiertotalousmuodille, koska menetelmää voidaan käyttää ja monistaa ympäri maailmaa.

 

Alaviitteet:

[1] https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-wmge/products/etc-wmge-reports/textiles-and-the-environment-in-a-circular-economy/@@download/file/ETC-WMGE_report_final%20for%20website_rev20221118.pdf

[2] https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-018-0433-7

[3] https://www.regeringen.se/contentassets/17735a61e8ee4fa0b064291e03afcee0/cirkular-hantering-av-textil-och-textilavfall.pdf