Vinner av Nordisk råds miljøpris 2023

Renewcell vinder Nordisk Råds miljøpris 2023

Renewcell vinder Nordisk Råds miljøpris 2023

Photographer
Magnus Fröderberg, norden.org
Nordisk råds miljøpris 2023 går til Renewcell fra Sverige for deres banebrytende løsning for å gjenvinne og skape nye klær og produkter av tekstilavfall.

Juryens motivering

Temaet for Nordisk råds miljøpris 2023 er bærekraftig tekstilproduksjon og bærekraftig tekstilforbruk. Med dette temaet vil bedømmingskomiteen fokusere på hvordan Norden kan være en foregangsregion i den nødvendige omstillingen i hele tekstilverdikjeden og gjøre en sirkulær moteindustri mulig.

 

Ifølge en studie[1] for EUs miljøbyrå (EEA) fra 2019 står tekstilindustrien for 10 prosent av de globale industriutslippene av karbondioksid og bidrar også til negative miljøeffekter som lite bærekraftig bruk av jord og vann, og utslipp av kunstgjødsel og kjemikalier. Ifølge samme studie står vask av syntetiske klær for 35 prosent av den primære mikroplasten som slippes ut i miljøet.

 

I dag er det produsert nok klær og tekstiler for å kle flere kommende generasjoner av menneskeheten. Ifølge en studie fra 2018 publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Environmental Health forbrukes 80 milliarder klesplagg i verden hvert år[2]. Mesteparten av klærne som produseres, havner til slutt på en søppelhaug eller brennes opp.  I gjennomsnitt deponeres et lastebillass hvert sekund, ifølge beregninger utført av det svenske klima- og industridepartementet[3].

 

I en situasjon der vi først og fremst må redusere forbruket, men også forlenge tekstilenes levetid og introdusere sirkulære forretningsmodeller, er Renewcells banebrytende prosess for å gjenvinne og skape nye tekstiler av tekstilavfall helt sentral for å lukke kretsløpet i tekstilindustrien og gjøre en sirkulær moteindustri mulig.

 

Den svenske bedriften Renewcell er først i verden med en industriell prosess i stor skala der gamle klær gis nytt liv ved at de gjenvinnes til en fibermasse som brukes for å lage nye tekstilgjenvunne klær og andre produkter. Renewcells innovative løsning ble til gjennom forskning som ble initiert allerede i 2012 ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

 

Bedriftens visjon er å gjøre moteindustrien sirkulær gjennom den patenterte prosessen for å gjenvinne cellulosebasert tekstilavfall, som utslitte bomullsklær eller produksjonsrester, til et høykvalitativt nytt materiale kalt Circulose®.

 

Renewcell har også gitt gamle industrilokaler nytt liv og utnytter lokal kompetanse for en industriell virksomhet som tar oss inn i framtiden. Innovasjoner av denne typen er avgjørende for overgangen til en mer bærekraftig og sirkulær tekstilindustri.

 

Denne nordiske bedriften baner vei for sirkulær mote i stor skala i framtiden, ettersom metoden kan brukes og oppskaleres over hele verden.

 

Noter:

[1] https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-wmge/products/etc-wmge-reports/textiles-and-the-environment-in-a-circular-economy/@@download/file/ETC-WMGE_report_final%20for%20website_rev20221118.pdf

[2] https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-018-0433-7

[3] https://www.regeringen.se/contentassets/17735a61e8ee4fa0b064291e03afcee0/cirkular-hantering-av-textil-och-textilavfall.pdf