Vinnare av Nordiska rådets miljöpris 2023

Renewcell vinder Nordisk Råds miljøpris 2023

Renewcell vinder Nordisk Råds miljøpris 2023

Fotograf
Magnus Fröderberg, norden.org
Nordiska rådets miljöpris 2023 går till Renewcell från Sverige för företagets banbrytande lösning att återvinna och återskapa textilavfall till nya kläder och nya produkter.

Juryns motivering

Temat för Nordiska rådets miljöpris 2023 är hållbar produktion och hållbar konsumtion av textilier. Med detta tema vill bedömningskommittén sätta fokus på hur Norden kan vara föregångare i den nödvändiga omställningen i hela textilvärdekedjan och möjliggöra en cirkulär modeindustri.

 

Enligt en studie [1] för EU:s miljöbyrå (EEA) från 2019, står textilindustrin för 10 procent av de globala industriutsläppen av koldioxid och bidrar även till negativa miljöeffekter såsom ohållbar mark- och vattenanvändning, utsläpp av konstgödning och kemikalier. Enligt samma studie står tvätt av syntetiska kläder för 35 procent av de primära mikroplaster som släpps ut i miljön.

 

Det finns idag tillräckligt mycket kläder och textilier producerade i världen för att klä flera kommande generationer av mänskligheten. Enligt en studie från 2018 publicerad i den vetenskapliga tidskriften Environmental Health konsumeras 80 miljarder klädesplagg i världen varje år[2]. Majoriteten av alla kläder som tillverkas hamnar till slut på en soptipp eller eldas upp;  i genomsnitt deponeras en lastbilslast varje sekund enligt beräkningar gjorda av det svenska klimat- och industridepartementet [3].

 

I en situation där vi först och främst måste minska konsumtionen, men också förlänga textiliernas livstid och introducera cirkulära affärsmodeller, är Renewcells banbrytande process för att återvinna och återskapa textilavfall till nya textilier central för att sluta kretsloppet inom textilindustrin och möjliggöra en cirkulär modeindustri.

 

Det svenska företaget Renewcell är först i världen med en storskalig industriell process där gamla kläder ges ett nytt liv genom att de återvinns till en fibermassa som används för att göra nya kläder och andra produkter. Renewcells innovativa lösning togs fram genom forskning som initierades redan 2012 vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

 

Företagets vision är att göra modeindustrin cirkulär genom sin patenterade process för att återvinna cellulosabaserat textilavfall, som utslitna bomullskläder eller produktionsspill, till ett högkvalitativt nytt material kallat Circulose®.

 

Renewcell har även gett gamla industrilokaler nytt liv och utnyttjar lokal kompetens för en industriell verksamhet som tar oss in i framtiden. Innovationer av det här slaget är avgörande för övergången till en mer hållbar och cirkulär textilindustri.

 

Detta nordiska bolag banar väg för ett storskaligt och cirkulärt mode i framtiden då metoden kan användas och skalas upp över hela världen.

 

Noter:

[1] https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-wmge/products/etc-wmge-reports/textiles-and-the-environment-in-a-circular-economy/@@download/file/ETC-WMGE_report_final%20for%20website_rev20221118.pdf

[2] https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-018-0433-7

[3] https://www.regeringen.se/contentassets/17735a61e8ee4fa0b064291e03afcee0/cirkular-hantering-av-textil-och-textilavfall.pdf