Maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikeasiain virkamieskomitea (ÄK-FJLS, toimeenpaneva komitea)

Tietoja

Postiosoite

Nordisk Ministerråd
Ved Stranden 18, 1061 København K

Ota yhteyttä
Puhelin
+45 60 39 42 92
Sähköposti

Sisältö