Nordisk embetsmannskomité for fiskeri og havbruk, jordbruk, næringsmidler og skogbruk (EK-FJLS eksekutiv)

Informasjon

Postadresse

Nordisk Ministerråd
Ved Stranden 18, 1061 København K

Kontakt
Telefon
+45 60 39 42 92

Innhold