Oikeusasioiden virkamieskomitea (ÄK-JUST)

Oikeusasioiden virkamieskomitea (ÄK-JUST) koostuu Pohjoismaiden oikeusministeriöiden johtavista virkamiehistä. Virkamieskomitea vastaa vuotuisen ministerikokouksen valmistelusta ja seurannasta. Lisäksi se asettaa työryhmiä ja käynnistää yhteispohjoismaisia hankkeita. Puheenjohtajakauden ohjelmien päälinjauksista keskustellaan komiteassa ennen niiden voimaantuloa.

Information

Postiosoite

Nordiska ministerrådet
Ved Stranden 18, 1061 Köpenhamn K

Contact
Phone
+45 33 96 02 00
Contact

Content

    Persons