Nordisk Embedsmandskomité for justitsspørgsmål (EK-JUST)

Nordisk Embedsmandskomité for justitsspørgsmål (EK-JUST) består af ledende embedsmænd med ansvar for lovgivningsarbejdet i justitsministerierne i de enkelte nordiske lande. Komitéen forbereder og følger op på ministrenes årlige møde. Den nedsætter arbejdsgrupper og initierer fælles nordiske projekter. Hovedlinjerne i formandskabsprogrammerne bliver diskuteret i komitéen før de træder i kraft.

Information

Adresse

Nordiska ministerrådet
Ved Stranden 18, 1061 Köpenhamn K

Contact
Phone
+45 33 96 02 00
Contact

Content

    Persons