Nordiska ämbetsmannakommittén för justitiefrågor (ÄK-JUST)

Nordiska ämbetsmannakommittén för justitiefrågor (ÄK-JUST) består av ledande tjänstemän med ansvar för lagstiftningsarbetet i vart och ett av de nordiska ländernas justitieministerier. Kommittén förbereder och följer upp ministrarnas årliga möte. Den tillsätter arbetsgrupper och initierar gemensamma nordiska projekt. Huvudlinjerna i ordförandeskapsprogrammen diskuteras i kommittén innan de träder i kraft.

Information

Postadress

Nordiska ministerrådet
Ved Stranden 18, 1061 Köpenhamn K

Contact
Phone
+45 33 96 02 00
Contact

Content

    Persons