Pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea (NORDBUK)

NORDBUK on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvoa-antava ja koordinoiva elin lapsi- ja nuorisoasioissa.

Tietoja

Postiosoite

Nordisk Ministerråd
Ved Stranden 18
DK-1061 København K

Ota yhteyttä
Sähköposti
Ota yhteyttä

Sisältö

Pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea (NORDBUK)

NORDBUKin sihteeristö