Sähkömarkkinaryhmä

Suomella, Ruotsilla, Norjalla ja Tanskalla on jo pitkään ollut yhteiset sähkömarkkinat. Ne ovat muille Euroopan maille hyvä esimerkki sähkömarkkinoiden vapauttamisesta yli maarajojen, mutta myös pohjoismaisten sähkömarkkinoiden toimintaedellytyksissä on yhä parantamisen varaa.

Tietoja

Postiosoite

Att: Fanney Frisbæk
Nordic Energy Research
Stensberggata 25
0170 Oslo

Ota yhteyttä
Puhelin
+47 41649445

Sisältö