Elmarkedsgruppen

Norge, Sverige, Finland og Danmark har lenge hatt et felles elmarked og er et godt eksempel på hvordan land i Europa kan liberalisere elmarkedene på tvers av landegrensene. Det er imidlertid stadig muligheter for å forbedre rammevilkårene for det nordiske elmarkedet.

Information

Postadresse

Att: Fanney Frisbæk
Nordic Energy Research
Stensberggata 25
0170 Oslo

Content

    Persons
    Information