Elmarknadsgruppen

Norge, Sverige, Finland och Danmark har under en lång tid haft en gemensam elmarknad och utgör ett bra exempel på hur länder i Europa kan liberalisera elmarknaderna över landsgränserna. Det finns dock fortfarande utrymme för att förbättra ramvillkoren för den nordiska elmarknaden.

Information

Postadress

Att: Fanney Frisbæk
Nordic Energy Research
Stensberggata 25
0170 Oslo

Content

    Persons
    Information