10 Ulko- ja puolustuspolitiikka

Fru president! Presidiet föreslår att Nordiska rådet inte vidar ytterligare åtgärder med anledning av medlemsförslaget om inrättande av ett EU- och försvarspolitiskt utskott. Debatten om ett EU-...

Related case: Jäsenehdotus EU- ja puolustuspoliittisen valiokunnan perustamisesta

Arvoisa puhemies! Pohjoismaiden turvallisuusympäristö on huonontunut Krimin valtausta seuranneina vuosina. Tämä on lisännyt puolustusyhteistyötä Pohjoismaiden välillä ja erityisesti Suomen ja...

Related case: Jäsenehdotus EU- ja puolustuspoliittisen valiokunnan perustamisesta

Tak for det. Jeg skal bare præcisere Nordisk Grønt Venstres synspunkt i denne sag. Nordisk Grønt Venstre ønsker et udvalg, der kan arbejde med udenrigs- og sikkerhedspolitik, ikke kun smalt med...

Related case: Jäsenehdotus EU- ja puolustuspoliittisen valiokunnan perustamisesta

President! Kära nordiska vänner! Förslaget från den blå riksdagsgruppen, som ännu inte hör till Nordiska rådets partigrupper, har behandlats av presidiet under septembersessionen i Nuuk. Det...

Related case: Jäsenehdotus EU- ja puolustuspoliittisen valiokunnan perustamisesta

Rouva puheenjohtaja! Täällä on monissa vastustavissa puheenvuoroissa viitattu ikivanhaan foinikialaiseen keksintöön eli rahaan. Sanotaan, että kustannukset nousisivat. On kuitenkin muistettava,...

Related case: Jäsenehdotus EU- ja puolustuspoliittisen valiokunnan perustamisesta

Det är riktigt att vi har inrättat former för att kunna driva den internationella politiken och EU-frågorna på ett bättre sätt för att kunna svara upp för dem. Vi har inrättat ett EU-kontor för...

Related case: Jäsenehdotus EU- ja puolustuspoliittisen valiokunnan perustamisesta

Arvoisa presidentti! Hyvin lyhyesti vain omasta puolestani ja ryhmän puolesta, että olemme puheenjohtajiston esityksen takana emmekä kannata tällaista valiokuntaa. Mutta nyt jäi itselleni tässä...

Related case: Jäsenehdotus EU- ja puolustuspoliittisen valiokunnan perustamisesta

Rouva puhemies! On kuitenkin muistettava, että puheenjohtajiston pääasiallinen tehtävä on toimia neuvoston ylimpänä päättävänä elimenä silloin, kun yleiskokous ei ole koolla. Ulkoasiat eivät siis ...

Related case: Jäsenehdotus EU- ja puolustuspoliittisen valiokunnan perustamisesta

Forseti. Kæru norrænu vinir. Þegar Norðurlönd tala einni röddu geta þau haft mikil áhrif og oft ráðið úrslitum. Norðurlönd og norræna líkanið er í miklu áliti og það má og það á að hagnýta til að...

Related case: Jäsenehdotus pohjoismaisen yhteistyön lisäämiseksi Pohjois-Amerikassa

Jeg vil understreke det gode innlegget som Oddný G. Harðardóttir holdt, for å framsnakke et tettere og bedre samarbeid mellom Norden og Nord-Amerika.

I mai i år hadde jeg gleden av å være...

Related case: Jäsenehdotus pohjoismaisen yhteistyön lisäämiseksi Pohjois-Amerikassa