10. Utanríkis- og varnarmál

Fru president! Presidiet föreslår att Nordiska rådet inte vidar ytterligare åtgärder med anledning av medlemsförslaget om inrättande av ett EU- och försvarspolitiskt utskott. Debatten om ett EU-…

Related case: Þingmannatillaga um að skipa nefnd um Evrópusambandsmál og varnarmál

Arvoisa puhemies! Pohjoismaiden turvallisuusympäristö on huonontunut Krimin valtausta seuranneina vuosina. Tämä on lisännyt puolustusyhteistyötä Pohjoismaiden välillä ja erityisesti Suomen ja…

Related case: Þingmannatillaga um að skipa nefnd um Evrópusambandsmál og varnarmál

Tak for det. Jeg skal bare præcisere Nordisk Grønt Venstres synspunkt i denne sag. Nordisk Grønt Venstre ønsker et udvalg, der kan arbejde med udenrigs- og sikkerhedspolitik, ikke kun smalt med…

Related case: Þingmannatillaga um að skipa nefnd um Evrópusambandsmál og varnarmál

President! Kära nordiska vänner! Förslaget från den blå riksdagsgruppen, som ännu inte hör till Nordiska rådets partigrupper, har behandlats av presidiet under septembersessionen i Nuuk. Det…

Related case: Þingmannatillaga um að skipa nefnd um Evrópusambandsmál og varnarmál

Rouva puheenjohtaja! Täällä on monissa vastustavissa puheenvuoroissa viitattu ikivanhaan foinikialaiseen keksintöön eli rahaan. Sanotaan, että kustannukset nousisivat. On kuitenkin muistettava,…

Related case: Þingmannatillaga um að skipa nefnd um Evrópusambandsmál og varnarmál

Det är riktigt att vi har inrättat former för att kunna driva den internationella politiken och EU-frågorna på ett bättre sätt för att kunna svara upp för dem. Vi har inrättat ett EU-kontor för…

Related case: Þingmannatillaga um að skipa nefnd um Evrópusambandsmál og varnarmál

Arvoisa presidentti! Hyvin lyhyesti vain omasta puolestani ja ryhmän puolesta, että olemme puheenjohtajiston esityksen takana emmekä kannata tällaista valiokuntaa. Mutta nyt jäi itselleni tässä…

Related case: Þingmannatillaga um að skipa nefnd um Evrópusambandsmál og varnarmál

Rouva puhemies! On kuitenkin muistettava, että puheenjohtajiston pääasiallinen tehtävä on toimia neuvoston ylimpänä päättävänä elimenä silloin, kun yleiskokous ei ole koolla. Ulkoasiat eivät siis …

Related case: Þingmannatillaga um að skipa nefnd um Evrópusambandsmál og varnarmál

Forseti. Kæru norrænu vinir. Þegar Norðurlönd tala einni röddu geta þau haft mikil áhrif og oft ráðið úrslitum. Norðurlönd og norræna líkanið er í miklu áliti og það má og það á að hagnýta til að…

Related case: Þingmannatillaga um aukið norrænt samstarf í Norður-Ameríku

Jeg vil understreke det gode innlegget som Oddný G. Harðardóttir holdt, for å framsnakke et tettere og bedre samarbeid mellom Norden og Nord-Amerika.

I mai i år hadde jeg gleden av å være…

Related case: Þingmannatillaga um aukið norrænt samstarf í Norður-Ameríku