Medlemsförslag om inrättande av ett EU- och försvarspolitiskt utskott

18.04.18 | Sag

Information

Sagsnummer
A 1764/presidiet
Status
Sagen er afsluttet
Forslagsdato
Forslagsstillere
Forslagsstillende partigruppe
Udvalg

Dokumentation

    Forslag
    Betænkning
    Debat
    Beslutning
    There is no content for this status.