Lisäys asiakirjaan Pohjoismaisen tasa-arvosektorin yhteistyöohjelma 2019–2022 (pidennetty vuoteen  2024)

LGBTI-ihmisten yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet sekä yhdenvertainen kohtelu Pohjoismaissa

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Kansainvälisestä näkökulmasta Pohjoismaat ovat jo pitkään olleet edistyksellisiä LGBTI-alueella, mutta vaikka lainsäädäntö onkin osittain kohdallaan, selvitettävänä on yhä runsaasti haasteita ennen kuin LGBTI-ihmisillä on yhtäläiset mahdollisuudet ja oikeudet. Pohjoismaiden tasa-arvoministerit käynnistivät vuonna 2020 Pohjoismaiden ministerineuvostossa virallisen yhteistyön LGBTI-ihmisten yhtäläisestä kohtelusta ja yhtäläisistä oikeuksista Pohjoismaissa. Tämä teksti on lisäys pohjoismaisen tasa-arvosektorin yhteistyöohjelmaan 2019–2020 (pidennetty vuoteen 2024). Tasa-arvo- ja LGBTI-asiain ministerineuvosto päätti vuonna 2021 pidentää Pohjoismaisen tasa-arvosektorin yhteistyöohjelman 2019–2022 ohjelmakautta vuoteen 2024. Lisäys ohjaa LGBTI-alueen pohjoismaista yhteistyötä ja kuvailee tärkeimmät painopisteet 31. joulukuuta 2022 päättyvän ohjelmakauden loppuun saakka. 
Julkaisunumero
2021:710