Toimintasuunnitelma ja budjetti 2024 – Tiivistelmä

Tietoja

Publish date
Abstract
Pohjoismaiden ministerineuvoston budjetti on tärkeä ohjaus- ja priorisointiväline vision tavoitteiden saavuttamiseksi, joiden mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue. Vuoden 2024 budjetti koskee neljättä ja viimeistä vuotta toimintasuunnitelmassa, jonka tavoitteena on vision toteuttaminen ja vuoteen 2024 päättyvän nelivuotiskauden suuntaa antavien taloudellisten kehysten täyttäminen. Monivuotiset kehykset ovat edellytys työn pitkäjänteiselle suunnittelulle ja toimintasuunnitelman 12 tavoitteen täyttämiselle.
Publication number
2024:708