Pohjoismaat ja YK:n 2030-tavoitteet

Pohjoismainen yhteistyö ja kestävän kehityksen 2030-tavoitteet

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Syksyllä 2016 Pohjoismaiden neuvosto päätti asettaa valiokuntien ja puheenjohtajiston edustajista koostuvan työryhmän tarkoituksena selvittää Pohjoismaiden neuvoston edellytyksiä edistää YK:n 2030-tavoitteiden toteutumista ja laatia sitä koskevia ehdotuksia. Työryhmän tehtävänä oli selkeyttää sitä, minkä tavoitteiden parissa Pohjoismaat voivat tehdä yhteistyötä ja mitä toimia voitaisiin käynnistää tavoitteiden saavuttamiseksi. Työryhmän jäseniä olivat puheenjohtajiston edustaja ja ryhmän puheenjohtaja Sonja Mandt, Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnan edustaja Christian Juul, Kestävä Pohjola -valiokunnan edustaja Hanna Kosonen, Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan edustaja Torgeir Knag Fylkesnes, Osaaminenja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan edustaja Norunn Tveiten Benestadja Nuorten Pohjoismaiden neuvoston presidentti Espen Krogh.
Julkaisunumero
2017:774