Helsingin sopimuksen päivittäminen

Pohjoismaiden neuvoston työryhmän raportti

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Pohjoismaisen yhteistyön merkitys Pohjolassa ja kansainvälisesti on historiallisessa vaiheessa, kun Euroopassa käydään sotaa ja turvattomuus maailmalla jatkuu ja pahenee. Kaikki Pohjoismaat ovat Naton jäseniä, mikä avaa uusia mahdollisuuksia pohjoismaiselle yhteistyölle. Samaan aikaan maailmalla on edessään useita suuria haasteita, kuten luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja ilmastonmuutos, tekoäly ja kyberturvallisuus sekä eriarvoisuuden lisääntyminen ja demokratiaan kohdistuvat uhat. Pohjoismainen yhteistyö ei ole koskaan ollut näin tärkeää, ja pohjoismaisen yhteistyön perustuslain – Helsingin sopimuksen – on käsiteltävä niitä haasteita ja mahdollisuuksia, jotka Pohjolalla on edessään. Meidän on annettava pohjoismaiselle yhteistyölle tilaa kehittyä ja vahvistua. Pohjoismaisen yhteistyön on oltava ajassa kiinni, kun pidetään mielessä tämän hetken ja tulevaisuuden haasteet. Kun mietitään kaikkia suuria muutoksia, joita Pohjolassa ja maailmalla on tapahtunut Helsingin sopimuksen edellisen päivittämisen jälkeen vuonna 1995, mieleen tulee kysymys, milloin sopimusta tulisi päivittää, jollei nyt?
Julkaisunumero
2024:712