Sisältö

24.06.20 | Uutinen

Pohjoismaiselle yhteistyölle uusia tavoitteita

Mitä politiikan aloja tulisi priorisoida, ja miten Pohjoismaiden ministerineuvosto pyrkii saavuttamaan pääministerien viime vuonna hyväksymän Visio 2030:n kunnianhimoiset tavoitteet? Entä millä tavoin korona on vaikuttanut yhteistyön tavoitteisiin? Muun muassa nämä asiat olivat esillä p...

23.06.20 | Uutinen

Pohjoismaiden otettava kantaa Global Gag Rule -sääntöä vastaan

Yhdysvalloissa otettiin tammikuussa 2017 uudelleen käyttöön nk. suukapulasääntö – Global Gag Rule –, joka kieltää kaiken taloudellisen tuen abortteja tekeville tai aborttiin lähetteen antaville kansainvälisille järjestöille. Pohjoismaiden neuvoston Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnan mu...

10.03.19 | Julkilausuma

Declaration of Support towards the role of the UN Women in the realisation of the 2030 Agenda for Sustainable Development

The Nordic Council of Ministers for Gender Equality Declaration of Support towards the role of the UN Women in the realisation of the 2030 Agenda for Sustainable Development on the occasion of the 63rd Session of the Commission of the Status of Women and the bilateral meeting with the E...

10.01.20 | Tiedot

Pohjoismaiset tasa-arvovaikutukset työelämässä

Sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen ja ihmisarvoisen työn tarjoaminen kaikille ovat päivänpolttavia kansainvälisiä haasteita. Niiden selättämiseksi on tehtävä yhteistyötä sekä jaettava tietoa ja osaamista paikallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla.

15.07.19

Income

Pohjoismaiset tasaarvoindikaattorit
15.07.19

Demography

Pohjoismaiset tasaarvoindikaattorit
03.07.19

Health

Pohjoismaiset tasaarvoindikaattorit