Innhold

26.01.21 | Nyhet

Digital nettlegetjeneste skal også nå eldre

Bruken av digitale nettlegetjenester som alternativ til fysiske legebesøk har økt markant i flere nordiske land de senere årene, men en gruppe eldre henger etter. Det bekymrer Nordisk råds velferdsutvalg, som nå anbefaler Nordisk ministerråd å få området belyst nærmere, så alle har de s...

29.12.20 | Nyhet

Året der gik i det nordiske samarbejde

2020 har budt på uventede udfordringer for det nordiske samarbejde som følge af COVID-19-pandemien. Ikke desto mindre har der været masser af begivenheder og udviklinger i nordisk regi. Her er et samlet overblik over nogle af de vigtigste historier fra året der gik i det nordiske samarb...

10.03.19 | Deklarasjon

Declaration of Support towards the role of the UN Women in the realisation of the 2030 Agenda for Sustainable Development

The Nordic Council of Ministers for Gender Equality Declaration of Support towards the role of the UN Women in the realisation of the 2030 Agenda for Sustainable Development on the occasion of the 63rd Session of the Commission of the Status of Women and the bilateral meeting with the E...

10.01.20 | Information

Om den nordiske likestillingseffekten på arbeidsplassen

Likestilling mellom kjønnene og anstendig arbeid for alle er to av de viktigste globale utfordringene. For å overvinne dem må vi arbeide sammen og dele kunnskap og informasjon, på lokalt, regionalt og globalt nivå.

08.01.21

Health

Nordiske likestillingsindikatorer
08.01.21

Education

Nordiske likestillingsindikatorer
08.01.21

Income

Nordiske likestillingsindikatorer
08.01.21

Demography

Nordiske likestillingsindikatorer