Innhold

27.11.20 | Nyhet

Kvinner vinnere på det digitaliserte arbeidsmarkedet

Kvinner greier seg bedre enn menn på et nordisk arbeidsmarked preget av digitalisering og rask teknologiutvikling. Den kvinnedominerte tjenestesektoren har hittil lyktes godt med å heve både kompetansen og lønningene. Men tradisjonelt mannlige sektorer risikerer økt polarisering, viser ...

25.11.20 | Nyhet

Rapport: Så mange nordiske menn møtes på internettfora preget av kvinnehat

Ny kartlegging av nordiske menns tilhørighetsforhold til kvinnefiendtlige internettfellesskap viser at omkring 850 nordiske unge menn er aktive i kvinnefiendtlige internettfora. Rapporten peker på at fellesskapenes nedsettende språk og synet på kvinner flytter over på mer allmenne sosia...

10.03.19 | Deklarasjon

Declaration of Support towards the role of the UN Women in the realisation of the 2030 Agenda for Sustainable Development

The Nordic Council of Ministers for Gender Equality Declaration of Support towards the role of the UN Women in the realisation of the 2030 Agenda for Sustainable Development on the occasion of the 63rd Session of the Commission of the Status of Women and the bilateral meeting with the E...

10.01.20 | Information

Om den nordiske likestillingseffekten på arbeidsplassen

Likestilling mellom kjønnene og anstendig arbeid for alle er to av de viktigste globale utfordringene. For å overvinne dem må vi arbeide sammen og dele kunnskap og informasjon, på lokalt, regionalt og globalt nivå.

15.07.19

Income

Nordiske likestillingsindikatorer
15.07.19

Demography

Nordiske likestillingsindikatorer
03.07.19

Health

Nordiske likestillingsindikatorer