Sisältö

14.04.21 | Uutinen

Keskustelua Färsaarten aborttilainsäädännöstä

Pohjoismaiden neuvoston Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta pohti tämänviikkoisessa kokouksessaan Färsaarten aborttilainsäädäntöä ja tasa-arvoasioita. Valiokunta päätti palata aiheeseen tulevassa kokouksessa, johon se kutsuu alan asiantuntijoita ja YK:n edustajia valottamaan asiaa tarkem...

13.04.21 | Uutinen

Pohjoismaiden neuvosto toimiin digitaalista väkivaltaa vastaan

Pohjoismaiden neuvosto haluaa kitkeä verkossa yleistyvää halventavaa ja vihamielistä puhetta. Varsinkin naiset saavat julkisessa keskustelussa osakseen seksuaalista häirintää ja uhkailua.

10.03.19 | Julkilausuma

Declaration of Support towards the role of the UN Women in the realisation of the 2030 Agenda for Sustainable Development

The Nordic Council of Ministers for Gender Equality Declaration of Support towards the role of the UN Women in the realisation of the 2030 Agenda for Sustainable Development on the occasion of the 63rd Session of the Commission of the Status of Women and the bilateral meeting with the E...

10.01.20 | Tiedot

Pohjoismaiset tasa-arvovaikutukset työelämässä

Sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen ja ihmisarvoisen työn tarjoaminen kaikille ovat päivänpolttavia kansainvälisiä haasteita. Niiden selättämiseksi on tehtävä yhteistyötä sekä jaettava tietoa ja osaamista paikallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla.

08.01.21

Health

Pohjoismaiset tasaarvoindikaattorit
08.01.21

Education

Pohjoismaiset tasaarvoindikaattorit
08.01.21

Income

Pohjoismaiset tasaarvoindikaattorit
08.01.21

Demography

Pohjoismaiset tasaarvoindikaattorit