Content

  16.11.21 | Julkilausuma

  We call on governments to stand up for the full and equal enjoyment of LGBTI persons’ human rights

  When WorldPride 2021 kicks off in a few days’ time, we – the ministers for equali-ty from the Nordic countries – will be there to show our support for equal rights. We will continue working to improve our legislation and counteract hate, ignorance and prejudice so that lesbian, gay, bis...

  10.01.20 | Tiedot

  Pohjoismaiset tasa-arvovaikutukset työelämässä

  Sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen ja ihmisarvoisen työn tarjoaminen kaikille ovat päivänpolttavia kansainvälisiä haasteita. Niiden selättämiseksi on tehtävä yhteistyötä sekä jaettava tietoa ja osaamista paikallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla.

  10.12.21 | Uutinen

  Maahanmuuttajien digitaitoja kehitettävä

  Pohjoismaiden kotoutumisesta ja työmarkkinoista vastaavat ministerit pohtivat hiljattain keinoja, joilla maahanmuuttajien digitaitoja voitaisiin kehittää työllistymisen helpottamiseksi. Ministerien etäkokouksen järjesti Suomi Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana.

  19.11.21 | Uutinen

  Ilmastotekoja pitää helpottaa

  Kaikkien Pohjoismaiden haasteena on valtava yksityinen ylikulutus. Ilmastoa säästävien ratkaisujen valinnasta pitää siksi tehdä nykyistä helpompaa Pohjoismaiden kansalaisille. Haasteesta ottaa kopin uusi nelivuotinen ja sektorienvälinen ohjelma, jonka rahoitus tulee Pohjoismaiden minist...

  08.01.21

  Health

  Pohjoismaiset tasaarvoindikaattorit
  08.01.21

  Education

  Pohjoismaiset tasaarvoindikaattorit
  08.01.21

  Income

  Pohjoismaiset tasaarvoindikaattorit
  08.01.21

  Demography

  Pohjoismaiset tasaarvoindikaattorit