Sisältö

29.12.20 | Uutinen

Kulunut vuosi pohjoismaisessa yhteistyössä

Vuoden 2020 koronapandemia aiheutti yllättäviä haasteita pohjoismaiselle yhteistyölle. Tästä huolimatta yhteistyö on jatkanut kehittymistään, ja tapahtumia on järjestetty valtavasti. Seuraavassa on poimintoja kuluneen yhteistyövuoden tärkeimmistä uutisista.

15.12.20 | Uutinen

Tie vihreään Pohjolaan

Pohjoismaisen yhteistyön painopiste on vuonna 2021 aiempaa selkeämmin vihreydessä ja kestävyydessä. Kehityslinjat määrittää Pohjoismaiden ministerineuvoston Visio 2030, jota konkretisoimaan on laadittu nelivuotinen toimintasuunnitelma. Siinä painotetaan vihreän politiikan ohella yhteist...

10.03.19 | Julkilausuma

Declaration of Support towards the role of the UN Women in the realisation of the 2030 Agenda for Sustainable Development

The Nordic Council of Ministers for Gender Equality Declaration of Support towards the role of the UN Women in the realisation of the 2030 Agenda for Sustainable Development on the occasion of the 63rd Session of the Commission of the Status of Women and the bilateral meeting with the E...

10.01.20 | Tiedot

Pohjoismaiset tasa-arvovaikutukset työelämässä

Sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen ja ihmisarvoisen työn tarjoaminen kaikille ovat päivänpolttavia kansainvälisiä haasteita. Niiden selättämiseksi on tehtävä yhteistyötä sekä jaettava tietoa ja osaamista paikallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla.

08.01.21

Health

Pohjoismaiset tasaarvoindikaattorit
08.01.21

Education

Pohjoismaiset tasaarvoindikaattorit
08.01.21

Income

Pohjoismaiset tasaarvoindikaattorit
08.01.21

Demography

Pohjoismaiset tasaarvoindikaattorit