Tietoa pohjoismaisesta kemikaali-, ympäristö- ja terveystyöryhmästä (NKE)

Pohjoismaat tekevät kemikaalialan yhteistyötä pohjoismaisessa kemikaali-, ympäristö- ja terveystyöryhmässä (NKE) sekä sen alaryhmissä. 

Pohjoismaisella kemikaali-, ympäristö- ja terveystyöryhmällä (NKE) on kaksi painopistealuetta, jotka perustuvat ympäristö- ja ilmastoalan uuteen pohjoismaiseen yhteistyöohjelmaan vuosiksi 2019–2024. Ne liittyvät kemikaalien ominaisuuksiin ja riskeihin sekä kansainväliseen kemikaaliyhteistyöhön.

NKE:n työkenttä on laaja, ja yhteistyö on hyvin haasteellista. Tämän vuoksi NKE on koonnut vuosien aikana asiantuntijaverkoston, jossa on mukana Pohjoismaiden viranomaisten edustajia. Lisäksi on perustettu hankeryhmiä, joilla on tärkeä rooli alakohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa. Pohjoismaisella yhteistyöllä pyritään usein vaikuttamaan EU:n kemikaalilainsäädäntöön, mutta sitä tehdään myös suhteessa kansainväliseen yhteistyöhön, kansainvälisiin yleissopimuksiin, arktisen alueen ympäristöön sekä OECD:n testaus- ja kemikaaliyhteistyöhön, joka on myös EU:n kemikaaliasetuksen perusta. Tällä tavoin ryhmä pyrkii vähentämään kemiallisille aineille ja tuotteissa oleville kemikaaleille altistumista ympäristö- ja terveysnäkökulmasta.