Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norwegian Bokmål.

Om Nordisk arbeidsgruppe for kjemikalier, miljø og helse

Samarbeidet mellom de Nordiske landene på kjemikalieområdet skjer gjennom Nordisk arbeidsgruppe for kjemikalier, miljø og helse (NKE) og dennes undergrupper. 

Nordisk gruppe for kjemikalier, miljø og helse (NKE) har to hovedinnsatsområder, begrunnet i det nye samarbeidsprogram for miljø og klima 2019-2024, om kjemikalienes egenskaper og risker og internasjonalt samarbeid på kjemikalieområdet.

NKE’s arbeidsområde er bredt og samarbeidet er en stor utfordring. NKE har derfor gjennom mange år utviklet og bygget nettverk av eksperter (undergrupper) fra de nordiske landenes forvaltningsmyndigheter. Det er etablert undergrupper (prosjektgrupper) som er relevante for målene innenfor de forskjellige områdene. Samarbeidet mellom de Nordiske land er i mange tilfeller rettet mot påvirkning på EU-kjemikalieregelverket men rekker seg også til det internasjonale samarbeid, s.s. internasjonale konvensjoner, Arktisk miljø, test metode- og kjemikaliesamarbeidet i OECD, som også er grunnlag for EU-reguleringen. På denne måte samarbeider gruppen om å minimere risikoen for eksponering av kjemiske stoffer og kjemikalier i produkter, for miljø og helse.

Contact information