Siffror och statistik

Nipnapper
Photographer
norden.org/Mette Højberg
Här hittar du kunskap och resurser med fakta och statistik om Norden och de nordiska länderna.

Fakta om Norden och de nordiska länderna

Hitta användbar kunskap om Norden och fakta om de nordiska länderna.

Nordisk statistikbank

Fritt tillgänglig databas med statistik som bland annat gör det möjligt att jämföra de nordiska länderna utifrån en rad olika parametrar och över tid.

State of the Nordic Region

State of the Nordic Region är en unik samling av data från hela Norden om ekonomi, demografi, sysselsättning, utbildning och mycket mer – illustrerad med specialdesignade landkartor.

Rapporten ges ut vartannat år av Nordiska ministerrådet och tar så att säga temperaturen på regioner och kommuner i Norden.

Övrig nordisk statistik

Nationella statistikbyråer

Statistikbyråerna är bra resurser om man behöver ytterligare information om de nordiska länderna och regionerna.