Siffror och statistik

Nipnapper
Fotograf
norden.org/Mette Højberg
Här hittar du kunskap och resurser med fakta och statistik om Norden och de nordiska länderna.

Nordisk statistik 2020–21

Publikation med statistik och nyckeltal om de nordiska länderna med särskilt fokus på återhämtningen efter pandemin. 

State of the Nordic Region

State of the Nordic Region är en unik samling av data från hela Norden om ekonomi, demografi, sysselsättning, utbildning och mycket mer – illustrerad med specialdesignade landkartor.

Rapporten ges ut vartannat år av Nordiska ministerrådet och tar så att säga temperaturen på regioner och kommuner i Norden.

Nordisk statistikbank

Fritt tillgänglig databas med statistik som bland annat gör det möjligt att jämföra de nordiska länderna utifrån en rad olika parametrar och över tid.

Fakta om Norden och de nordiska länderna

Hitta användbar kunskap om Norden och fakta om de nordiska länderna.

Nationella statistikbyråer

Statistikbyråerna är bra resurser om man behöver ytterligare information om de nordiska länderna och regionerna.

Övrig nordisk statistik