Tall og statistikk

Nipnapper
Fotograf
norden.org/Mette Højberg
Her finner du kunnskap og ressurser med fakta og statistikk om Norden og de nordiske landene.

Fakta om Norden og de nordiske landene

Finn nyttig kunnskap og fakta om de nordiske landene.

Nordisk statistikkbank

Fritt tilgjengelig database med statistikk som blant annet gjør det mulig å sammenligne de nordiske landene på bakgrunn av en rekke parametere og over tid.

State of the Nordic Region

State of the Nordic Region er en unik samling av data fra hele Norden om økonomi, demografi, sysselsetting, utdanning og mye mer – illustrert med spesialdesignede kart.

Rapporten gis ut annethvert år av Nordisk ministerråd og tar så å si temperaturen på regioner og kommuner i Norden.

Annen nordisk statistikk

Nasjonale statistikkinstitutter

De enkelte statistikkinstituttene er gode ressurser hvis en har bruk for ytterligere informasjon om de nordiske landene og områdene.