Færdigbehandlede og opretholdte rekommandationer og interne beslutninger