Big Picture Red Yellow
Nyheder https://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder Rätt jobbåtgärder sänker flyktingnotan Ett snabbt inträde på arbetsmarknaden är ingen quick fix för att integrera nyanlända i Norden. Efter att ha jobbat några år riskerar framförallt... https://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder/raett-jobbaatgaerder-saenker-flyktingnotan https://www.norden.org/da/aktuelt/billeder/steder/danmark/laerer-med-elever-ved-computer
Nyheder https://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder Norden og Baltikum skal samarbejde om digitalisering – Norden i omstilling og Norden i Europa er to hovedlinjer i det norske formandskab i Nordisk Ministerråd. Et tættere regionalt samarbejde... https://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder/norden-og-baltikum-skal-samarbejde-om-digitalisering https://www.norden.org/da/aktuelt/billeder/personer/ministre/nordiske-og-baltiske-ministre
Nyheder https://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder Fortsat nordisk støtte til medieudvikling for de russisksprogede i Baltikum Hovedparten af den russisksprogede befolkning i Estland, Letland og Litauen er helt afhængige af nyheder og aktuelle emner fra de statsligt... https://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder/fortsat-nordisk-stoette-til-medieudvikling-for-de-russisksprogede-i-baltikum https://www.norden.org/da/aktuelt/billeder/steder/oevrige/raadhuset-i-paernu-estland
Nyheder https://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder Nordisk konferens om matsvinn siktar globalt Intresset för hur man förebygger matsvinn är stort och den 27 april bjuder Nordiska ministerrådet och Norges ordförandeskap in till en nordisk... https://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder/nordisk-konferens-om-matsvinn-siktar-globalt https://www.norden.org/da/aktuelt/billeder/arrangementer/kulturnatten-i-koebenhavn/kulturnatten-2015/aebler-til-kulturnatten-2015
Nyheder https://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder Hur mäts kostnaden för flyktingintegration? Också under tider av högkonjunktur är det svårt för personer med icke-västerländsk bakgrund att integreras på den nordiska arbetsmarknaden.... https://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder/hur-maets-kostnaden-foer-flyktingintegration https://www.norden.org/da/aktuelt/billeder/steder/danmark/indbyggere-paa-noerrebro

Department


Title

Test text

    /