Indhold

03.03.21 | Nyhed

Corona giver også Grænsehindringsrådet ekstra arbejde i 2021

Borgere, som bor og pendler i de nordiske grænseregioner, skal have en garanti fra politikerne om, at landene ikke lukker deres grænser under fremtidige kriser. Folk skal have tillid til, at de kan tage et job på den anden side af grænsen, siger Grænsehindringsrådets formand, Kimmo Sasi...

01.03.21 | Nyhed

Nye retningslinjer gør Nøglehullet endnu grønnere

Den grønne nøglehulsmærkning har i mange år gjort det nemmere for nordboerne at vælge bedre og sundere produkter, når de køber ind. I dag præsenteres den nye forskrift for den nordiske nøglehulsmærkning, som blandt andet gør det muligt for flere vegetariske og plantebaserede produkter a...

05.01.21 | Information

Om Nordisk Ministerråd

Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan. Statsministrene i Norden har som vision at Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region frem mod år 2030. Samarbejdet i Nordisk Ministerråd skal tjene det formål.