Indhold

01.06.21 | Nyhed

Ny spørgeundersøgelse afdækker nordiske borgeres oplevelse af landenes coronarestriktioner

De nordiske landes forskellige restriktioner i kampen mod COVID-19 har stadig store konsekvenser for personer og virksomheder, der bevæger sig mellem landene eller arbejder i grænseregionerne. Nu søsætter Grænsehindringsrådet i Norden en tredje spørgeundersøgelse for at følge op på, hvo...

20.05.21 | Nyhed

Bæredygtige offentlige indkøb er en effektiv vej til at nå de globale mål

For offentlige virksomheder, der vil leve op til verdensmålene, er bæredygtige offentlige indkøb et effektivt hjælpemiddel. En rapport fra Nordisk Ministerråd viser, at der er en stærk sammenhæng mellem offentlige indkøb og verdensmålene, og den beskriver også, hvordan offentlige indkøb...

05.01.21 | Information

Om Nordisk Ministerråd

Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan. Statsministrene i Norden har som vision at Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region frem mod år 2030. Samarbejdet i Nordisk Ministerråd skal tjene det formål.