Indhold

10.06.21 | Information

The Foreign Desk: Biologisk mångfald högst upp på den nordiska agendan

Den globala miljöagendan har dominerats av målet att minska koldioxidutsläppen, men de nordiska ländernas fokus har i allt högre grad vänts mot biologisk mångfald och naturskydd.