11.12.19 | Nyhed

Hur gick klimatförhandligarna?

Hör nordiska miljöministrar sammanfatta FN:s klimatförhandlingar och ställ frågor till dem från Norrsken House i Stockholm! Isabella Lövin, Sverige, Ola Elvestuen, Norge och Krista Mikkonen, Finland, är på plats i Madrid men pratar med publiken i Stockholm via länk.

11.12.19 | Nyhed

Norden bör få en gemensam ”klimatlag”

Norden borde få en gemensam ”klimatlag”, som är bindande för alla nordiska länder. Det räcker inte enbart med ländernas egna nationella lagar, säger Sofia Geisler, som är grönländsk medlem i Nordiska rådet.