10.04.19 | Nyhed

Minskad byråkrati underlättar Norgeflytt

Många nordbor som sökt sig till Norge för att jobba eller studera har upplevt kraven för folkbokföring som ett gränshinder. Efter påtryckningar från Gränshinderrådet lättar nu norska skattemyndigheten på kraven.

10.04.19 | Nyhed

Norden presser på for global plastaftale

I en fælles erklæring slår de nordiske lande til lyd for en ny global aftale, som skal reducere og forebygge udledningen af plastaffald og mikroplast i havet.