Indhold

31.10.19 | Nyhed

Sats på kultur og sprog i arbejdet med visionen!

Kultur- og sprogforståelsen mellem de nordiske lande skal prioriteres, hvis vi skal indfri den ambitiøse vision om, at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region i 2030. Det var budskabet fra de nordiske kulturministre, da de onsdag mødtes i Stockholm.

03.09.19 | Nyhed

Omprioriteringer i vente i det nordiske samarbejde

Da de nordiske statsministre mødtes i midten af august, slog de fast, at klima og bæredygtighed skal prioriteres højere end tidligere i samarbejdet. Målsætningen i den nye vision for Nordisk Ministerråd er, at Norden skal være verdens mest bæredygtige region. Nu indledes arbejdet med at...

Vision 2030
20.08.19 | Deklaration

Vores vision 2030

Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region

10.09.19 | Information

Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region

Den 19. juni 2019 blev de nordiske samarbejdsministre enige om en ny vision for Nordisk Ministerråd. Visionen blev vedtaget af statsministrene den 20. august 2019.