Om netstedet norden.org

Norden.org er det officielle nordiske samarbejdes netsted.

Formål

Formålet med netstedet norden.org er at give indblik i det officielle nordiske samarbejde ved at informere om og forklare hvordan samarbejdet organiseres, ved at fremhæve politiske prioriteringer og ved at synliggøre samarbejdets formål og resultater.

Netstedet skal også informere om Norden som region og om Nordens relationer til andre dele af verden.

Norden.org skal hjælpe nordiske borgere og andre relevante målgrupper med at drage nytte af de tjenester og tilbud, som tilbydes i regi af det nordiske samarbejde.

Ansvarshavende redaktør

Ansvarshavende redaktør for norden.org er Nordisk Råds og Nordisk Ministerråds sekretariaters fælles kommunikationsafdeling.

Den daglige drift varetages af webredaktionen.

Contact information