Politikområder

Her kan du få indblik i en lang række politikområder, som de nordiske lande samarbejder om.

domstol

Lov og ret

Lige lovgivning og retsopfattelse er vigtige elementer for at nå de nordiske statsministres målsætning om, at Norden skal være verdens mest integrerede region.

  Finske fodgængere

  Arbejdsliv

  Et godt arbejdsliv spiller en central rolle for udviklingen af de nordiske velfærdssamfund, for erhvervslivet og for det enkelte individ. Et fælles nordisk arbejdsmarked udgør hjørnestenen i det nordiske samarbejde.

   Thumbnail

   Digitalisering og innovation

   Formålet med digitaliseringssamarbejdet er at styrke Norden og Baltikum som en sammenhængende og integreret digital region. En fælles indsats for at fremme den grønne digitale omstilling er til gavn for borgere, virksomheder og offentlige forvaltninger i hele regionen.

    Blind mand med hund ved togstation

    Handicap

    Det nordiske handicapsamarbejde bidrager til inklusion af handicappede gennem en styrket nordisk videnudveksling og et tæt samarbejde vedrørende handicappolitik.

     NNR, on stage Katy Harris, Karen Ellemann, Stefanos Fotiou, Joao Campari

     Sunde og bæredygtige fødevaresystemer

     Mad er et centralt aspekt af vores velvære, liv og kultur, men de fødevarer, som vi indtager, kan også have en negativ indvirkning på vores egen og planetens sundhed. Vi er nødt til at gennemføre en omstilling af vores fødevaresystemer for at nå målene i den nordiske vision og Agenda 2030.

      Luft skog vattendrag

      Miljø og klima

      Norden betragtes som en foregangsregion, når det gælder miljø og klima. Det skyldes i høj grad den mangeårige tradition for politisk samarbejde. Større og flere udfordringer indebærer, at dette samarbejde vil få endnu større betydning fremover.

       Byhave i Helsinki

       Bæredygtig udvikling

       De nordiske lande er enige om at arbejdet for en bæredygtig udvikling er en af de vigtigste udfordringer vi står over for. Det er en ambitiøs, men nødvendig, målsætning at opnå bæredygtig udvikling.

        Thumbnail

        Børn og unge

        ”Norden skal være det bedste sted i verden for børn og unge”, fastslår Nordisk Ministerråds strategi for børn og unge.

         Havvindmøller ved Samsø

         Energi

         De nordiske lande har ambitiøse nationale mål for overgangen til bæredygtig energi og Norden er verdensledende inden for grønne energiløsninger.

          Siluett

          Kultur

          Det nordiske kultursamarbejde udgør en stærk helhed hvor kunst og kultur udgør hjørnestenen i det fællesskab som binder de nordiske lande sammen. Kultursamarbejdet har en stor indflydelse på omverdenen og genspejler det fundament af fælles værdier som vi i de nordiske lande står på.

           Lærer med sin klasse

           Uddannelse og forskning

           Nordisk Ministerråd samarbejder om at skabe et godt uddannelses- og forskningsfællesskab i Norden - for børn, unge og voksne. Både i forhold til mobilitet, kvalitet og politiske prioriteringer.

            Familieliv

            Ligestilling og LGBTI

            Ligestilling mellem kønnene er en grundsten i de moderne nordiske velfærdssamfund, og det nordiske samarbejdet om ligestilling har været en forudsætning for den fremgangsrige nordiske arbejdslivsmodel.