Politikområder

Her kan du få indblik i en lang række politikområder, som de nordiske lande samarbejder om.

Blind mand med hund ved togstation

Funksjonshinder

Nordisk samarbeid om funksjonshinder bidrar til inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne gjennom sterk kunnskapsutveksling og et nært samarbeid om funksjonshinderpolitiske saker.

Byhave i Helsinki

Bæredygtig udvikling

De nordiske lande er enige om at arbejdet for en bæredygtig udvikling er en af de vigtigste udfordringer vi står over for. Det er en ambitiøs, men nødvendig, målsætning at opnå bæredygtig udvikling.

unge_banner

Børn og unge

”Norden skal være det bedste sted i verden for børn og unge”, fastslår Nordisk Ministerråds strategi for børn og unge.

Havvindmøller ved Samsø

Energi

De nordiske lande har ambitiøse nationale mål for overgangen til bæredygtig energi og Norden er verdensledende inden for grønne energiløsninger.

Siluett

Kultur

Det nordiske kultursamarbejde udgør en stærk helhed hvor kunst og kultur udgør hjørnestenen i det fællesskab som binder de nordiske lande sammen.

Lærer med sin klasse

Uddannelse og forskning

Nordisk Ministerråd samarbejder om at skabe et godt uddannelses- og forskningsfællesskab i Norden - for børn, unge og voksne. Både i forhold til mobilitet, kvalitet og politiske prioriteringer.

Familieliv

Ligestilling

De nordiske lande har i mere end 40 år arbejdet sammen om at øge ligestillingen på alle områder i samfundet. Ligestilling mellem kønnene er en af årsagerne til den nordiske models succes og er en af grundstenene i de moderne nordiske velfærdssamfund.

Ordbog

Sprog

Gensidig sprogforståelse fremmer mobiliteten mellem lande og styrker oplevelsen af samhørighed mellem indbyggerne i landene.

Varme kilder ved Reykjavik

Social- og sundhedspolitik

Det nordiske samarbejde inden for sundhed og velfærd drejer sig om, at alle nordiske borgere skal have social tryghed og sociale rettigheder. Vi arbejder for at forebygge social ulighed og at undgå marginalisering af socialt udsatte og sårbare grupper i samfundet.

Grensen mellom Norge og Sverige

Grænsehindringer

Arbejdet med at fjerne grænsehindringerne i Norden handler om at skabe et mere åbent Norden. Det skal være muligt at flytte, pendle, studere og drive virksomhed på tværs af grænserne i Norden, uden at man risikerer at havne i en gråzone eller hindres af uklare love og regler.

Indbyggere på Nørrebro

Integration

Samarbejdsprogrammet skal understøtte de nordiske landes arbejde med integration ved at styrke det nordiske samarbejde om integration af flygtninge og indvandrere med fokus på erfaringsudveksling og udvikling af ny viden.

Person med iPad

Digitalisering

Formålet med det nordiske samarbejde med digitalisering er at fremme Norden og Baltikum som en sammenhængende og integreret digital region. En fælles nordisk indsats er til gavn for borgere, virksomheder og offentlige forvaltninger i hele Norden og de baltiske lande.