Aftaler og lovgivning

Helsingforsaftalen er samarbejdsoverenskomsten mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Overenskomsten undertegnedes den 23. marts 1962 og trådte i kraft den 1. juli samme år. 

Helsingforsaftalen er samarbejdsoverenskomsten mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Overenskomsten undertegnedes den 23. marts 1962 og trådte i kraft den 1. juli samme år. 

Fotograf
Norden.org
Det nordiske samarbejde er formaliseret gennem en række forskellige aftaler, som landene har indgået med hinanden. Følgende aftaler, som har en central betydning for det nordiske samarbejde, forefindes her i fuldtekstversioner. Her finder du også links til lovdatabaser i de nordiske lande.

Inden du læser disse tekstversioner af de nordiske aftaler, er det vigtigt at du læser Nordisk Ministerråds ansvarsfraskrivelse, som gælder for disse tekster.

Ansvarsfraskrivelse

Bemærk, at denne tekst ikke er en officiel version af retsakten, og at teksten udelukkende skal bruges som et hjælpemiddel til dokumentation. Teksten har ingen juridisk gyldighed og skal ikke anvendes til juridiske formål.

Nordisk Ministerråd påtager sig ikke ansvaret for tekstens indhold og heller ikke for eventuelle fejl i teksten. Den officielle version af teksten findes hos udenrigsministeriet i det land, hvor aftalen er deponeret.

Eventuelle ændringer og rettelser af retsakten er indført i teksten. Nordisk Ministerråd garanterer dog ikke, at teksten altid er opdateret.

_________________________

Helsingforsaftalen

Helsingforsaftalen – samarbejdsaftale mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Aftalen blev underskrevet den 23. marts 1962 og trådte i kraft den 1. juli samme år. Den oprindelige tekst er ændret ved overenskomster, som undertegnedes den 13. februar 1971, den 11. marts 1974, den 15. juni 1983, den 6. maj 1985, den 21. august 1991, den 18. marts 1993 og den 29. september 1995. De seneste ændringer trådte i kraft den 2. januar 1996.

Aftale om kulturelt samarbejde

Aftalen om kulturelt samarbejde mellem de nordiske lande af den 15. marts 1971 trådte i kraft den 1. januar 1972. Ændringsaftalen blev undertegnet den 13. juni 1983, den 6. maj 1985 og den 15. september 1989. Den seneste ændring trådte i kraft den 1. juni 1990.

Overenskomst om fælles nordisk arbejdsmarked

Overenskomst om fælles nordisk arbejdsmarked undertegnedes den 6. marts 1982 og trådte i kraft den 1.august 1983. Den erstatter en tidligere overenskomst fra den 22. maj 1954.

Den nordiske paskontroloverenskomst

Overenskomst mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige om ophævelse af paskontrollen ved de fællesnordiske grænser af 12. juli 1957, som Island har tilsluttet sig den 24. september 1965, ændret ved overenskomst af 27. juli 1979, og med tillægsoverenskomst af 2. april 1973 og af 18. september 2000. Overenskomsten har siden 1. januar 1961 desuden omfattet Færøerne.

Sprogkonventionen

Konvention mellem Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge om nordiske statsborgeres ret til at anvende deres eget sprog i et andet nordisk land.

Aftale om den retlige stilling for Nordisk Ministerråds Sekretariat og Nordisk Råds Sekretariat.

Aftalen undertegnedes den 13. maj 1987 og trådte i kraft den 13. oktober 1989. Den oprindelige tekst blev ændret den 29. oktober 2004, og ændringen trådte i kraft den 29. december 2005. Aftalen regulerer retsstillingen for Nordisk Ministerråds Sekretariat og Nordisk Råds Sekretariat.

Aftale mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om den retslige stilling for samnordiske institutioner og deres ansatte

Aftalen undertegnedes den 9. december 1988 og trådte i kraft den 21. december 1989. Den oprindelige tekst blev ændret den 3. juli 2002 og trådte i kraft den 27. juli 2008. Aftalen regulerer retsstillingen for de samnordiske institutioner og deres ansatte.

Andre nordiske aftaler og lovgivning

Der findes offentlige lovdatabaser med national lovgivning i de nordiske lande. Disse databaser kan desuden indeholde information om internationale aftaler.