Nordisk Samarbejde

Det nordiske samarbejde er en af verdens mest omfattende regionale samarbejdsformer. Samarbejdet omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland.

Information

Contact

Nordisk Samarbejde

De nordiske statsministre
Statsministrene har det overordnede ansvar for det nordiske regeringssamarbejde. Der afholdes nordiske statsministermøder et par gange om året. Herudover mødes de nordiske statsministre i andre sammenhænge i løbet af året.
Gå til organisation
Regeringslederne fra Færøerne, Grønland og Åland

Repræsentanter for landstyret på Færøerne og Grønland, samt for Ålands landskabsstyrelse deltager i Nordisk Ministerråds arbejde. Ålandsdokumentet, der blev vedtaget i september 2007, har styrket Færøernes, Grønlands og Ålands deltagelse i det nordiske samarbejde

Gå til organisation
Nordisk Råd
Udvalg
Kontrolkomiteen

Kontrolkomiteen udfører den parlamentariske kontrol over aktiviteter som finansieres med fælles nordiske midler.

Gå til organisation
Præsidiet

Præsidiet, som udgør Nordisk Råds politiske ledelse, har ansvaret for de overordnede politiske spørgsmål, planlægning og budgetter samt det udenrigs- og sikkerhedspolitiske parlamentariske samarbejde.

Gå til organisation
Udvalget for et Holdbart Norden

Udvalget arbejder med emner og sager, der berører miljø- og naturbeskyttelse, naturressourcer – herunder udnyttelse af naturressourcer inden for jordbrug, fiskeri og skovbrug. Klimaspørgsmål er også en vigtig del af arbejdet – herunder konsekvenserne af klimaforandringerne, som især berører de nordligste områder af Norden, eksempelvis Grønland med den smeltende indlandsis, men som også har globale konsekvenser i form af eksempelvis klimaflygtninge. Forbrugerrettigheder, fiskeriforvaltning, landbrugspolitik, levnedsmidler, atomsikkerhed, biologisk mangfoldighed og bæredygtighed er emner og temaer, som Udvalget for et Holdbart Norden også beskæftiger sig med. Arbejdet handler om nordiske og globale udfordringer og løsningsmodeller inden for ovennævnte områder.

Gå til organisation
Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden
Udvalget arbejder med emner og sager der berører kultur, forskning og uddannelse, grund- og sekundærskole, voksenuddannelse og folkeoplysning - herunder sager om sprogsamarbejde, nye medier, kompetenceudvikling og innovation i uddannelserne. Uddannelse og oplysning er i mange henseender vejen til et godt arbejdsliv og dermed også vejen til et godt ungdoms-, voksen- og familieliv, hvor den enkeltes velfærd ikke er truet på grund af eks. arbejdsløshed, fattigdom eller misbrug. Udvalget beskæftiger sig også med civilsamfundet og de frivilliges kræfter og arbejde idet de to faktorer spiller en væsentlig rolle i et demokratisk velfærdssamfund. Idræt, sprog, film og medier, almen og mangfoldig kunst og kultur, børne- og ungdomskultur, hører også under udvalget for Kundskab og Kultur i Nordens arbejdsområder.
Gå til organisation
Udvalget for Velfærd i Norden

Udvalget for Velfærd i Norden har fokus på den nordiske velfærdsmodel. Vi arbejder på at finde holdbare økonomiske løsninger, som også er bæredygtige. Udvalget beskæftiger sig med emner som omsorg for børn, unge og ældre, funktionshindringer samt alkohol, narkotika og misbrugsspørgsmål. Også emner som ligestilling, borgerrettigheder, demokrati, menneskerettigheder og bekæmpelse af kriminalitet er på agendaen. Integration, migration og flygtninge hører ligeledes under dette udvalg sammen med boligpolitik og oprindelige folks vilkår i Norden.

Gå til organisation
Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden

Udvalget beskæftiger sig med emner og spørgsmål som vedrører arbejdsmarked og arbejdsmiljø, næring, handel og industri, energi, bekæmpelse af grænsehindringer, transport og transportsikkerhed. Det nordiske samarbejde handler i høj grad også om den frie bevægelighed indenfor arbejdsmarkedet, som samtidig er et af de nordiske flagskibe, hvad angår opretholdelsen af velfærd og næringsliv. Bekæmpelse af grænsehindringer er med til at opretholde denne model, som i øvrigt er beundret internationalt, og gør det nemmere for borgerne at tage uddannelse og arbejde på tværs af grænserne. Desuden behandler udvalget spørgsmål inden for finans- og økonomisk politik – herunder rammevilkårene for forskning, produktion og handel og i forlængelse af dette, fri bevægelighed på markederne og arbejdsmarkederne i Norden. Regional- og strukturpolitik, kommunikation og IT er også under Udvalget for Vækst og Udvikling i Nordens arbejdsområder.

Gå til organisation
Valgkomiteen

Valgkomiteen forbereder og fremlægger forslag til de valg, som plenarforsamlingen afholder.

Gå til organisation
Partigrupper
Den Konservative Gruppe

Den Konservative Gruppe har medlemmer fra syv nationale medlemspartier i de fem nordiske lande og fra Færøerne, Grønland og Åland.

Gå til organisation
Det Konservative Folkeparti (KF)
Fólkaflokkurin (Ff)
Høyre (H)
Moderat Samling för Åland
Moderat Samling för Åland er et borgerligt politisk parti. Partiet blev grundlagt i 1967 og fik sit nuværende navn i 2013 efter en fusion mellem Moderaterna Åland og Obunden samling.
Gå til organisation
Moderata samlingspartiet (M)
Moderaterna er Sveriges næststørste parti, og det største parti i den borgerlige koalition Alliance for Sverige. Moderaterna har desuden haft statsministerposten siden 2006.
Gå til organisation
Obunden samling (ObS)
Samlingspartiet (saml)
Sjálfstæðisflokkurinn (Sj.)
Den Socialdemokratiske Gruppe
Den Socialdemokratiske Gruppe er en af Nordisk Råds største partigrupper og består af repræsentanter fra de socialdemokratiske grupper i alle de nordiske lande og Færøerne, Grønland og Åland.
Gå til organisation
Det norske Arbeiderparti (A)
Finlands Socialdemokratiska Parti (sd)
Socialdemokraterne er et af Finlands største partier. Den seneste socialdemokratiske præsident i Finland var Tarja Halonen i perioden 2000–2012.
Gå til organisation
Javnaðarflokkurin (Jvfl.)
Samfylkingin (Sf)
Siumut (S)
Socialdemokraterna på Åland (ÅSD)
Ålands socialdemokratiske parti er det ældste parti på Åland med rødder helt tilbage til 1906.
Gå til organisation
Socialdemokraterne (S)
Det danske parti Socialdemokraterne blev grundlagt i 1871. I dag er partiet Danmarks næststørste parti.
Gå til organisation
Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (S)
Midtergruppen
Midtergruppen i Nordisk Råd består af medlemmer og suppleanter som tilhører centrumliberale, grønne og kristendemokratiske partier fra de nordiske lande samt Færøerne, Grønland og Åland.
Gå til organisation
Flokkur fólksins (Flf)
Miðflokkurinn (Mifl)
Ålands fremtid (ÅF)
Åländsk Center (ÅC)
Åländsk Center blev ved valget i 2011 det største parti i Ålands lagting (7 ud af 30 pladser). Åländsk Center har to ministerposter i Ålands landskapsregering.
Gå til organisation
Atassut (A)
Björt framtíð (BF)
Centern i Finland (cent)
Centerpartiet (C)
Centerpartiet er et politisk parti i Sverige med et grønt, liberalt værdigrundlag. Vigtige spørgsmål for Centerpartiet er beskæftigelse og entreprenørskab, klima og velfærd.
Gå til organisation
De Gröna (gröna)
De gröna er et finsk parti med fokus på miljøspørgsmål og grønne værdier. Partiets vælgere bor primært i de finske byer.
Gå til organisation
Demokraterne (D)
Demokraterne (gl. Demokraatit) er et grønlandsk liberalt politisk parti.
Gå til organisation
Framsókn
Framsóknarflokkurinn (Frfl)
Hållbart Initiativ
Hållbart Initiativ
Gå til organisation
Kristdemokraterna (KD)
Kristdemokraterna er et politisk parti i Sverige. Partiet har et kristent værdigrundlag og profilerer sig først og fremmest inden for spørgsmål vedrørende behandling, pleje, familie og erhvervsliv.
Gå til organisation
Kristdemokraterna i Finland (kd)
Kristeligt Folkeparti (KrF)
Liberal Alliance (LA)
Liberalerna (L)
Liberalerna på Åland (Lib)
Liberalerna på Aland er et liberalt politisk parti på Åland. Ved valget i 2007 var partiet det største på Åland, men ved det seneste valg i 2011 faldt partiets vælgertilslutning markant. I øjeblikket har partiet 6 ud af 30 mandater i Ålands lagting, og partiet er i opposition.
Gå til organisation
Miljöpartiet (MP)
Miljöpartiet de Gröna er et politisk parti i Sverige som har et grønt værdigrundlag. Ud over klimaspørgsmål fokuserer partiet på spørgsmål vedrørende migration, uddannelse og beskæftigelse.
Gå til organisation
Miðflokkurin (Mfl.)
Moderaterne
Moderaterne (DK)
Gå til organisation
Partii Inuit
Radikale Venstre (RV)
Samarbejdspartiet (SP)
Sambandsflokkurin (sb)
Senterpartiet (Sp)
Sjálvstýrisflokkurin (Sjfl.)
Svenska folkpartiet (sv)
Venstre (V)
Venstre (V), Norge
Viðreisn (Vr)
Viðreisn blev stiftet den 24. maj 2016 og fik sine første medlemmer i Altinget ved parlamentsvalget efteråret 2016. Viðreisn indgår i Midtergruppen.
Gå til organisation
Nordisk frihed
Gruppen for Nordisk frihed i Nordisk Råd samler de medlemmer og suppleanter fra Danmark, Finland og Sverige. Gruppen understøtter frihed, demokrati og ideen om uafhængige nationalstater.
Gå til organisation
Dansk Folkeparti (DF)
Sannfinländarna (saf)
Sverigedemokraterna (SD)
Sverigedemokraterna er et nationalistisk og socialkonservativt politiskt parti. Partiet blev for første gang valgt ind i Sveriges riksdag i 2010.
Gå til organisation
Nordisk grønt venstre

Partigruppen Nordisk grønt venstre i Nordisk Råd består af medlemmer og suppleanter som tilhører et venstreparti fra de nordiske lande samt Færøerne, Grønland og Åland. Gruppen har medlemmer fra otte partier i Norden.

Gå til organisation
Alternativet (ALT)
Danmarks grønne parti for mennesker, der ønsker at arbejde for en bæredygtig, demokratisk, social retfærdig og entreprenant verden.
Gå til organisation
Enhedslisten (EL)
Inuit Ataqatigiit (IA)
Rødt (R)
Partiet Rødt, Norge
Gå til organisation
Socialistisk Folkeparti (SF)

Danmarks rød-grønne parti, der er forankret i social retfærdighed og grøn handling. Partiet kæmper for en verden baseret på bæredygtighed og lighed, og med afsæt i solidariske værdier og respekt for naturen.

Gå til organisation
Sosialistisk Venstreparti (SV)
Tjóðveldi (T)
Vänsterförbundet (vänst)
Vänsterförbundet (fi. Vasemmistoliitto) er et venstreparti med ligestilling, frihed og bæredygtig udvikling som værdigrundlag. Partiet er det femtestørste i Finland.
Gå til organisation
Vänsterpartiet (V)
Venstrepartiet – De Grønne (VG)
Vinstrihreyfingin – grænt framboð
Uden partigruppetilknytning
Blå fremtid
Danmarksdemokraterne
Danmarksdemokraterne
Gå til organisation
Fremskrittspartiet (FrP)
Hreyfingin (Hr)
Naleraq (GL)
Nunatta Qitornai
Nunatta Qitornai
Gå til organisation
Nye Borgerlige (NB)
Nationale delegationer
Ålands delegation
Danmarks delegation
Finlands delegation
Færøernes delegation
Grønlands delegation
Islands delegation
Nationale delegationssekretariater
Her finder du en oversigt over ansatte ved de nationale delegationssekretariater.
Gå til organisation
Norges delegation
Sveriges delegation
Præsidentskabsprogram
Præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2024
Fred og sikkerhed i Arktis er temaet for Islands præsidentskabsprogram for Nordisk Rås i 2024. Programmet har også fokus på miljø og ligestilling.
Gå til organisation
Norges præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2023

Prioriteringerne for det norske præsidentskab er et trygt, grønt og ungt Norden. Det er vigtige områder i vores tid med krig i Europa og klima- og energikrisen. Det er vigtigere end nogensinde, at vi står sammen i et stærkt nordisk fællesskab. Nutidens unge er fremtiden, og de spiller en afgørende rolle som deltagere i vores samfund og vores demokratier.

Gå til organisation
Finlands præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2022

Finlands præsidentskabsprogram for 2022 fremhæves en række prioriterede områder: Et socialt, økologisk og økonomisk bæredygtigt Norden samt et sikkert Norden og et grænseløst Norden. Finland fokuserer også på den nordiske velfærdsmodel og de udfordringer den står over for, ikke mindst i kølvandet på Covid-19. I 2022 fejres desuden Nordisk Råds 70-års jubilæum, hvilket giver en udmærket anledning til sammen at finde nye arbejdsformer, som kan gøre det nordiske samarbejde mere effektivt og strategisk.

Gå til organisation
Danmarks præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2021

Det danske præsidentskab 2021 fokuserer på de nordiske erfaringer fra coronapandemien og afvikling af grænsehindringer i Norden. Præsidentskabet vil arbejde med følgende prioriterede områder: nordisk forsvars- og beredskabssamarbejde, nordisk klimaindsats, nordisk ungdomsindsats inden for kultur og sprog samt turismesamarbejde.

Gå til organisation
Islands præsidentskabsprogram i Nordisk Råd 2020

Island fremhæver i sit præsidentskab tre prioriterede områder: at stå vagt om demokratiet, at værne om den biologiske mangfoldighed og at styrke kundskaberne i de nordiske sprog.

Gå til organisation
Sveriges præsidentskab i Nordisk Råd 2019
Norden hver dag – demokrati og folkelig forankring
Gå til organisation
Norges presidentskapsprogram for Nordisk råd 2018
I en verden preget av endring og uro er det nordiske samarbeidet mer relevant enn noensinne. Med en uforutsigbar sikkerhetspolitisk virkelighet og et stort behov for omstilling står vi i Norden sterkere samlet enn hver for oss.
Gå til organisation
Finlands præsidentskabsprogram i Nordisk Råd 2017

Finlands præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2017

Gå til organisation
Danmarks præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2016

Program for Danmarks præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2016

Gå til organisation
Islands ordförandeskap i Nordiska rådet 2015
Program för Islands presidentskap i Nordiska rådet år 2015
Gå til organisation
Sveriges formannskap i Nordisk råd 2014
Program for Sveriges formannskap i Nordisk råd 2014
Gå til organisation
Nordisk Råds sekretariat

Nordisk Råds sekretariat forbereder og følger op på de spørgsmål som behandles i præsidiet, de forskellige udvalg og andre organer.

Gå til organisation
Nordisk råds kontor i Bruxelles

Nordisk Råd har et kontor i Bruxelles. Hensigten med kontoret er at overvåge EU-sager af interesse for Nordisk Råd samt at opretholde kontakten med nordiske aktører i Bruxelles. Kontakten mellem Europa-Parlamentet og Nordisk Råd er af særlig vigtighed. Kontoret blev etableret i september 2017 og har én medarbejder.

Gå til organisation
Ungdommens Nordiske Råd (UNR)
Ungdommens Nordiske Råd er et forum for de politiske ungdomsorganisationer i Norden.
Gå til organisation
Nordisk Ministerråd
Samarbejdsministrene (MR-SAM)

Det er i praksis de nordiske samarbejdsministre som på opdrag af statsministrene har ansvaret for samordningen af det nordiske regeringssamarbejde.

Gå til organisation
Nordisk Migrant Ekspert Forum

Nordisk Migrant Ekspert Forum er knyttet til det nordiske samarbejdsprogram om integration af flygtninge og indvandrere og har til formål at bidrage med et velunderbygget og mangfoldigt vidensgrundlag til det nordiske samarbejde om integration.

 

Gå til organisation
Nordisk Samarbejdskomité (NSK)
Nordisk Samarbejdskomité har ansvaret for den løbende koordinering af samarbejdet og er også bestyrelse for ministerrådets sekretariat i København. Nordisk Samarbejdskomité består af højere embedsmænd fra de respektive landes udenrigsministerier.
Gå til organisation
Departement for Udenrigsanliggender, Grønlands Selvstyre (GL)
Lagmandskontoret, nordisk samarbejde (FO)
Nordisk samarbejdskontor (ÅL)
Nordisk Sekretariat, nordisk samarbejde (IS)
Udenrigsministeriet, nordisk samarbejde (FI)
Udenrigsministeriet, nordisk samarbejde (NO)
Udenrigsministeriet, nordisk samarbejde (SV)
Udenrigsministeriet, Sekretariatet for ministeren for nordisk samarbejde (DK)
Ekspertgruppen for Bæredygtig Udvikling
Ekspertgruppen skal rådgive Nordisk Samarbejdskomité og samarbejdsministrene om bæredygtig udvikling.
Gå til organisation
Nordisk rådgivningskommitté för Arktis, NRKA
I forbindelse med vedtagelsen af et nyt Arktisk Samarbejdsprogram i 2002 blev der oprettet en Nordisk rådgivningskommitté för Arktis (NRKA). Nordisk Rådgivningskommitté för Arktis består af de nordiske medlemmer af Arktisk Råd samt repræsentanter for Færøerne, Grønland og Åland. I forhold til Nordisk Ministerråd skal NRKA rådgive Samarbejdsministrene og Nordisk Samarbejdskomité om arktiske spørgsmål.
Gå til organisation
Sekretariatet for den arktiske ekspertkomité
Grænsehindringsrådet

Grænsehindringsrådet er et politisk nedsat organ, som på opdrag af de nordiske regeringer skal fremme den frie bevægelighed i Norden for både privatpersoner og virksomheder. Grænsehindringsrådet blev etableret i 2014. Formandskabet i Grænsehindringsrådet roterer årligt mellem de nationale medlemmer af Grænsehindringsrådet og følger formandskabet i Nordisk Ministerråd. Formandskabet i Grænsehindringsrådet skal lede grænsehindringsarbejdet i samarbejde med Nordisk Ministerråds generalsekretær.

Gå til organisation
Grænsehindringsarbejde
Grænsehindringsarbejdet er et vigtigt nordisk samarbejdsområde og en del af arbejdet med at leve op til statsministrenes vision om Norden som verdens mest integrerede region. Arbejdet styres af Grænsehindringsrådet, som indledte sin virksomhed i januar 2014. På baggrund af Grænsehindringsrådets fornyede mandat fra og med 2018 er det kvantitative mål at fjerne 8-12 grænsehindringer om året inden for arbejdsmarkedet, socialområdet, uddannelsesområdet og erhvervslivet.
Gå til organisation
Informationstjenester

Informationstjenester under MR-SAM

Gå til organisation
Grænsetjenesten
Grænsetjenesten er et grænse- og myndighedsoverskridende samarbejde mellem Sverige og Norge. Grænsetjenestens hovedopgave er at modtage og behandle spørgsmål fra personer og virksomheder som på den ene eller anden måde bevæger sig mellem landene.
Gå til organisation
Info Norden

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Formålet med tjenesten er at gøre det lettere for personer at krydse de nordiske grænser.

Gå til organisation
Norden i Fokus
Norden i Fokus giver den nationale debat en nordisk vinkel. Norden i Fokus-kontorerne arrangerer seminarer og udstillinger om aktuelle temaer indenfor politik, miljø, erhvervsliv og kultur. Hovedmålgrupperne er embedsmænd, politikere, journalister og interesseorganisationer.
Gå til organisation
Nordisk Informationskontor i Sønderjylland/Sydslesvig
Det nordiske informationskontor har til opgave at samordne de nordiske aktiviteter i Sønderjylland og informere om det nordiske samarbejde. Kontoret formidler nordisk kultur gennem en række aktiviteter i grænseregionen blandt andet nordiske forfatterbesøg, kunstudstillinger, koncerter, læsekredse og rejser i Norden. Kontoret har desuden til opgave at styrke kendskabet til Sønderjylland og Sydslesvig i det øvrige Norden.
Gå til organisation
Nordkalottens Gränstjänst
Nordkalottens Gränstjänst er sagkyndig inden for grænseproblematikker. Tjenesten formidler information og rådgiver privatpersoner, virksomheder og organisationer som har aktiviteter på tværs af grænserne mellem Finland/Sverige og Finland/Norge. Tjenesten arbejder desuden for at nedbryde grænsehindringer.
Gå til organisation
Øresunddirekt
Øresunddirekt er en informationstjeneste som formidler offentlig information fra myndighederne til borgerne og erhvervslivet i Øresundsregionen. Øresunddirekt består af en webredaktion i København samt et informationscenter på Hjälmaregatan 3 i Malmø. På Informationscentret Øresunddirekt i Malmø assisterer Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen og Skatteverket med personale som på stedet giver information fra myndighederne ud fra et Øresundsperspektiv.
Gå til organisation
Nordisk Børne- og Ungdomskomité (NORDBUK)
NORDBUK er rådgivende og koordinerende organ i alle børne- og ungdomsspørgsmål i Nordisk Ministerråd.
Gå til organisation
Sekretariat for NORDBUK
Nordisk udvekslingsordning (NORUT)
Tjenestemandsudvekslingen giver statsansatte mulighed for at få kendskab til forvaltningen i et andet nordisk land (lande) end hjemlandet. Det årlige stipendiebeløb fordeles mellem landene samt Færøerne, Grønland og Åland af en gruppe bestående af én kontaktperson fra hvert land samt Færøerne, Grønland og Åland.
Gå til organisation
Ministerråd
Nordisk Ministerråd for Arbejdsliv (MR-A)
De nordiske regeringers samarbejde inden for beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet, samt områderne arbejdsmiljø og arbejdsret, ledes af de nordiske arbejds- og beskæftigelsesministre, der udgør MR-A.
Gå til organisation
Nordisk Ministerråd for Bæredygtig Vækst (MR-VÆKST)
Nordisk Ministerråd for Digitalisering 2017-2024 (MR-DIGITAL)
MR-SAM besluttede den 22. juni 2017 at etablere et ad hoc ministerråd for digitalisering (MR-DIGITAL) for perioden 2017-2024. MR-DIGITAL består af en minister fra hvert nordisk land, Grønland, Færøerne og Åland. Desuden er de baltiske lande repræsenterede med en minister hver fra Estland, Letland og Litauen. Følgende ministre er udpeget til MR-DIGITAL
Gå til organisation
Embedsmandskomitéer
Nordisk Ministerråd for Fiskeri, Havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler og Skovbrug (MR-FJLS)
Nordisk Ministerråd for justitsspørgsmål (MR-JUST)
De nordiske regeringers samarbejde på lovområdet ledes af de nordiske justitsministre som udgør MR-JUST. Lovsamarbejdet er et værktøj for de nordiske lande i arbejdet med at fremme grundlæggende fælles principper i nordisk lovgivning.
Gå til organisation
Nordisk Ministerråd for Kultur (MR-K)

Kulturministrene i de nordiske lande og Færøerne, Grønland og Åland har det overordnede ansvar for det nordiske kultursamarbejde i Nordisk Ministerråd. Det overordnede mål er blandt andet at fremme mangfoldigheden af kulturudtryk og at formidle kunstnere og deres arbejde.

Gå til organisation
Nordisk Ministerråd for Ligestilling og LGBTI (MR-JÄM)

De nordiske regeringers samarbejde på ligestillingsområdet ledes af de nordiske ligestillingsministre som udgør MR-JÄM. De nordiske landes fælles kultur, historie og demokratiske traditioner har gjort det muligt at udvikle et nært og konstruktivt samarbejde inden for ligestillingsområdet.

Gå til organisation
Nordisk Ministerråd for Miljø og Klima (MR-MK)
Nordisk Ministerråd for Social- og Helsepolitik (MR-S)

De nordiske regeringers samarbejde inden for social- og sundhedssektoren ledes af de nordiske social- og sundhedsministre som udgør MR-S. Det nordiske samarbejde inden for social- og sundhedsområdet er baseret på de fælles værdier som udgør fundamentet i den nordiske velfærdsmodel.

Gå til organisation
Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U)
De nordiske regeringers samarbejde inden for forskning og uddannelse ledes af de nordiske uddannelses- og forskningsministre, der udgør MR-U. Ministerrådet skal medvirke til at sikre, at Norden har en ledende position som kundskabs- og kompetenceregion.
Gå til organisation
Nordisk Ministerråd for Økonomi- og Finanspolitik (MR-FINANS)
De nordiske regeringers samarbejde inden for økonomi- og finansområdet ledes af de nordiske finansministre som udgør MR-FINANS. MR-FINANS mødes en gang om året, og diskuterer de områder i finanspolitikken hvor nordisk samarbejde kan skabe større værdi, end hvis landende handlede individuelt.
Gå til organisation
Embedsmandskomitéer
Embedsmandskomitéer
Arbejdsgrupper og udvalg
Generalsekretæren
Generalsekretærens rolle og initiativretten Nordisk Ministerråds generalsekretær udpeges af de nordiske regeringer. Generalsekretærens rolle er at lede sekretariatets arbejde. Formandskabet og generalsekretærens arbejde sker i henhold til retningslinjer, som er udarbejdet af Nordisk Samarbejdskomité (NSK), men generalsekretæren har ifølge forretningsordenen for Nordisk Ministerråd ret og pligt til at fremlægge de initiativer, som anses for nødvendige for at udvikle samarbejde. Dette kaldes for initiativretten og gælder for hele sekretariatets arbejde. Sekretariatet har altså ikke kun en passiv rolle som praktisk koordinator af beslutninger, som er taget i ministerrådene og embedsmandskomitéerne, men skal også selv komme med forslag og spille en aktiv rolle i forhold til at drive samarbejdet fremad.
Gå til organisation
Nordisk Ministerråds formandskab
Sveriges formandskab 2024
Sverige vil med sit kommende formandskab for Nordisk Ministerråd i 2024 skabe et sikrere, grønnere og friere Norden og bidrage til, at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region.
Gå til organisation
Islands formandskab 2023

Fred spiller en nøglerolle i det islandske formandskabsprogram for Nordisk Ministerråd og for ambitionen om at gøre Norden grøn, konkurrencedygtig og social bæredygtig.

Formandskabsprogrammet

 

Gå til organisation
Norges formandskab 2022

Norges formandskab i Nordisk Ministerråd vil have fuldt fokus på de tre prioriterede områder: Et grønt, et konkurrencedygtigt og et socialt bæredygtigt Norden. Vi skal intensivere arbejdet med visionen, bidrage til øget tempeo i den grønne omstilling og sørge for at ministerrådet arbejder effektivt. Sammen skal vi bygge et stærkere og grønnere Norden.

Gå til organisation
Finlands formandskab 2021

Finlands formandskabsprogram tager udgangspunkt i visionen for det nordiske samarbejde, som siger, at Norden skal blive verdens mest integrerede og bæredygtige region. Programmet for 2021 trækker retningslinjerne op for et aktivt samarbejde med henblik på at skabe et grønnere, mere konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden.

Gå til organisation
Danmarks formandskab 2020

Fælles om fremtidens løsninger. Det er overskriften på og ambitionen for Nordisk Ministerråds kommende formandskab for 2020, Danmark, Grønland og Færøerne. Formandskabet vil virkeliggøre Nordisk Ministerråds nye Vision 2030; Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region.

Gå til organisation
Islands formandsskab 2019

Ungdommen, bæredygtig turisme og havmiljøet er de prioriterede områder under Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2019. Nordiske prioriteringer af ligestilling, digitalisering, bæredygtig udvikling samt FN’s verdensmål integreres i formandskabsprojekterne.

Gå til organisation
Sveriges formandskab 2018

Et inkluderende, bæredygtigt, innovativt, trygt og åbent Norden er udgangspunktet, når Sverige overtager formandskabet for Nordisk Ministerråd i 2018. Digitalisering udgør en rød tråd i Sveriges formandskabsprogram.

Gå til organisation
Norges formandskab 2017

Norge har i 2017 formandskabet for Nordisk Ministerråd. Det norske formandskab har fokus på Norden i omstilling, Norden i verden og Norden i Europa.

Gå til organisation
Finlands formandskab 2016

Finland har i 2016 formandskabet for Nordisk Ministerråd. Hovedtemaerne for det finske formandskab er vand, natur og mennesker.

Gå til organisation
Danmarks formandskab 2015

Vækst, Velfærd og Værdier samt Arktis er overskrifterne på det danske formandskab for Nordisk Ministerråd i 2015.

Gå til organisation
Islands Formandskab 2014

Den grønne økonomi og sikringen af de nordiske velfærdssamfund er i fokus for Islands formandskab af Nordisk Ministerråd i 2014.

Gå til organisation
Nordisk Ministerråds sekretariat
Afdelingen for Forvaltning og HR (FOHR)

HR & Forvaltning har det overordnede ansvar for rekruttering og personaleudvikling samt jura og tilskudsadministration. Ved siden af de administrative opgaver har afdelingen ansvar for at koordinere og forberede møder i ministerrådet for justitsspørgsmål (MR-JUST).

Gå til organisation
Generalsekretærens kontor (GSK)
Nordisk Ministerråds kontor i Baltikum
Nordisk Ministerråds kontor i Estland
En af kontorets vigtigste opgaver er at udse nye trends og nye muligheder for gensidigt estisk-nordisk samarbejde i dialog med de nordiske repræsentationer som kontoret har et nært samarbejde med. Kontoret arbejder også bredt for at være en repræsentant for "det nordiske" og eksponere det nordiske samarbejde i Estland.
Gå til organisation
Nordisk Ministerråds kontor i Letland
Nordisk Ministerråds kontor i Letland er en del af Nordisk Ministerråds sekretariat og fungerer som katalysator for det nordisk-baltiske samarbejde i Letland. Kontoret arbejder tæt sammen med de nordiske diplomatiske repræsentationer i Letland. Kontoret koordinerer fællesnordiske initiativer og identificerer tendenser og muligheder for det nordisk-baltiske samarbejde.
Gå til organisation
Nordisk Ministerråds kontor i Litauen
En af kontorets vigtigste opgaver er at opdage nye tendenser og se nye muligheder for fælles nordisk-litauisk samarbejde i dialog med de nordiske repræsentationer som kontoret har et tæt samarbejde med. Kontoret arbejder også bredt for at være repræsentant for det "nordiske" og eksponere det nordiske samarbejde i Litauen.
Gå til organisation
Visionsstyring
Text kommer
Gå til organisation
Afdelingen for Kundskab og Velfærd (KV)
Afdelingen for Kundskab og Velfærd arbejder med tiltag indenfor uddannelse og forskning, samt det sociale område, inklusive helse og velfærdsspørgsmål. I tillæg til dette håndterer afdelingen også arbejdsliv. Afdelingen har desuden hovedansvar for det nordiske sprogsamarbejde og er på vegne af Samarbejdsministrene ansvarlig for det tværgående samarbejde om integration.
Gå til organisation
Afdelingen for Vækst og Klima (VK)
Afdelingen for Vækst og Klima koordinerer det nordiske samarbejde inden for erhvervs-, energi- og regionalpolitik (MR-VÆKST), miljø (MR-MK), digitalisering (MR-DIGITAL) og finanspolitik (MR-FINANS).
Gå til organisation
Kommunikationsafdelingen (KOMM)
På afdelingen finder man informationsmedarbejdere, webmedarbejdere, tolke, oversættere, publikationsmedarbejdere, projektansatte administratorer og studentermedhjælpere som sammen med kommunikationschefen varetager både det langsigtede og det daglige kommunikations- og informationsarbejde i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.
Gå til organisation
Ligestilling, internationalt samarbejde, naturressourcer og kultur (LINK)

Afdelingen for ligestilling, internationalt samarbejde, naturressourcer og kultur koordinerer det nordiske samarbejde inden for områderne: Ligestilling og LGBTI; Børn og Unge (Nordisk Børne- og Ungdomskomité); Internationalt samarbejde; Fiskeri og Havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler, Skovbrug og Ny nordisk mad; Kultur, kunst, medier og de nordiske kulturinstitutioner.

Gå til organisation
Økonomiafdelingen
Økonomiafdelingen har det overordnede ansvar for økonomistyring og regnskab for hele Nordens Hus. Det er afdelingens ansvar at bogføre, månedsafstemme, lave årsregnskab og meget mere. Derudover har afdelingen også ansvar for at porteføljestyring af de indsatser, der er finansieret af Nordisk Ministerråds budget og som bidrager til Vision 2030.
Gå til organisation