Nøglepersoner

alt=""
Photographer
BIG / norden.org
Det nordiske samarbejde ledes af samarbejdsministrene og de valgte parlamentarikere.

De nordiske statsministre og regeringslederne for Færøerne, Grønland og Åland har det overordnede ansvar for det nordiske regeringssamarbejde. De nordiske samarbejdsministre har det politiske ansvar for samordningen af det nordiske samarbejde. Samarbejdsministeren fra det land som er indehaver af formandskabet for det nordiske samarbejde er formand for samarbejdsministrene.

Der er 11 fagministerråd. Her sidder de ministre fra de fem nordiske lande samt Færøerne, Grønland og Åland som har ansvaret for de sagpolitiske områder som ministerrådet omfatter.

Samarbejdsministrene får hjælp af de højere embedsmænd som udgør Nordisk Samarbejdskomité. De har ansvaret for den løbende koordinering af samarbejdet.

Generalsekretæren er den højeste embedsmand i Nordisk Ministerråds sekretariat.

De nordiske institutioner såsom Kulturfonden, Kulturkontakt Nord, Nordic Innovation, NordForsk og Nordisk Energiforskning ledes af en direktør eller en administrerende direktør mens Den Nordiske Investeringsbanks højeste embedsmand både kaldes præsident og administrerende direktør.

Nordisk Råds medlemmer vælges fra og af den parlamentatiske forsamling i deres respektive lande. Rådets højeste besluttende organ er præsidiet. Præsidiet ledes af en præsident og en vicepræsident som begge vælges på sessionen for et kalenderår ad gangen. Præsidenten og vicepræsidenten kommer fra det land som skal være værtsland for sessionen det følgende år.

Formanden og næstformanden i Nordisk Råds udvalg vælges på sessionen og fordelingen skal afspejle både landene, partigrupperne og en kønsmæssig ligevægt.

Den højeste embedsmand i Nordisk Råd rådsdirektøren som leder sekretariatets arbejde.

Det folkelige nordiske samarbejde samordnes af Foreningen Nordens Förbund (FNF) som ledes af et præsidium som består af formændene fra de nationale Norden-foreninger. Den højeste embedsmand i FNF er generalsekretæren. De nationale foreningers højeste embedsmand har titel af generalsekretær eller direktør.

En række kendte nordiske politikere har gennem årene være aktive inden for det nordiske samarbejde. Blandt tidligere præsidenter i Nordisk Råd kan nævnes svenskerne Olof Palme og Karin Söder, nordmændene Kåre Willoch og Trygve Bratteli, Karl-August Fagerholm og Veino Jussi Sukselainen fra Finland, Anker Jørgensen og Jens Otto Krag fra Danmark samt Matthias Á. Mathiesen og Páll Pétursson fra Island.

Contact information