Indhold

06.07.21 | Nyhed

En opgradering af malmbanen er en vigtig faktor for den grønne omstilling i Norden

Manglende satsninger på infrastruktur kan blive en flaskehals for den grønne omstilling i Norden. Malmbanen i Nordsverige er et eksempel på, at industrien har taget sit ansvar, men at en manglende opgradering gør det svært at bidrage til at nå målene i Parisaftalen.

05.07.21 | Nyhed

Øresundsbroen har fortsat et uforløst potentiale

Øresundsbroen er et bevis på, at det nordiske samarbejde om infrastruktur giver konkrete resultater, hvis den politiske vilje er til stede. Den kan stadig fungere som inspiration for det nordiske samarbejde på transportområdet.

13.05.21 | Information

Om Nordisk Råd

Nordisk Råds parlamentarikere er først og fremmest drevet af viljen til at Norden skal være en god region at bo, leve og arbejde i. Dette er også det primære mål for de samarbejdsidéer og forslag som opstår i Nordisk Råd.