Om Nordisk Råd

Overblik over Plenum, Stortinget, Nordisk Råds Session 2018

Overblik over Plenum, Stortinget, Nordisk Råds Session 2018

Fotograf
Johannes Jansson
Nordisk Råds parlamentarikere er først og fremmest drevet af viljen til at Norden skal være en god region at bo, leve og arbejde i. Dette er også det primære mål for de samarbejdsidéer og forslag som opstår i Nordisk Råd.

Rådet har 87 valgte medlemmer. Danmark, Finland, Norge og Sverige har 20 medlemmer hver. To af Danmarks repræsentanter kommer fra Færøerne og Grønland, mens to af Finlands repræsentanter kommer fra Åland. Island har syv medlemmer.

Danmark, Island, Norge og Sverige blev medlemmer af Nordisk Råd, da rådet blev dannet i 1952. Finland blev medlem i 1955, Færøerne og Åland i 1970 og Grønland i 1984. Færøerne, Grønland og Åland har fået mere at sige i det nordiske samarbejde siden Ålandsdokumentet blev vedtaget af samarbejdsministrene i Mariehamn på Åland den 5. september 2007.

Medlemmer, sessioner og præsidentskab

Rådsmedlemmerne sidder i landenes parlamenter og udvælges af parlamenterne efter forslag fra partigrupperne. Der afholdes ikke direkte valg til Nordisk Råd.

Nordisk Råd, som ledes af Præsidiet, samles til to årlige møder, temasessionen og den ordinære session, hvor de nordiske parlamentarikere tager beslutninger om forhold, som man ønsker, at de nordiske regeringer skal finde løsninger på.

På den ordinære session vælges desuden præsidenten, vicepræsidenten og medlemmerne af Præsidiet for det kommende år. Præsidentskabet roterer mellem landene. Den ordinære session afholdes i det land som har præsidentskabet for Nordisk Råd Temasessionen, som afholdes hvert forår, afholdes i det land, som har formandskabet for Nordisk Ministerråd.

Udvalg

Det løbende politiske arbejde i Nordisk Råd sker i udvalg og partigrupper.

Nordisk Råd betjenes af et sekretariat, som er lokaliseret sammen med Nordisk Ministerråds sekretariat i København. Desuden er der nationale sekretariater i de nordiske parlamenter.

Rådsdirektøren

Det parlamentariske samarbejdsorgan, Nordisk råd, har en rådsdirektør i ledelsen for sit sekretariat i København. Rådsdirektøren assisteres av medarbeidere i sekretariatet. Nuværende rådsdirektør er Kristina Háfoss, Færøerne.

Rådsdirektøren forbereder sammen med sit sekretariat sagerne, Nordisk råds nationale delegationer og partigrupper.

Rådsdirektøren er referent i Nordisk råds ledelsesorgan, præsidiet.

Sammen med Nordisk råds præsident udformes dagsordenen for præsidiets møder.

Direktøren og præsidenten forbereder også beslutningspunkterne på dagsordenen.

Når det gælder sager på dagsorden som ikke indbefatter beslutninger, skal rådsdirektøren samråde sig med sekretariatsmødet. Dette består af cheferne for de nationale delegationssekretariater og partigruppesekretærerne.

Præsidiet kan overlade retten til at fatte beslutninger i forskellige spørgsmål til rådsdirektøren.

Tidligere rådsdirektører

2013-2021 Britt Bohlin, Sverige

2007-2013 Jan-Erik Enestam, Finland

1999-2007 Frida Nokken, Norge

1996-1999 Berglind Ásgeirsdóttir, Island 

1994-1996 Anders Wenström, Sverige

1990-1994 Jostein Osnes, Norge

1987-1989 Gerhard af Schultén, Finland

1982-1987 Ilkka-Christian Björklund, Finland

1977-1982 Gudmund Saxrud, Norge

1973-1977 Helge Seip, Norge

1971-1973 Emil Vindestmo, Norge

Forretningsorden og retningslinjer