Nordisk råds medlemmer

Nordisk Råd har 87 valgte medlemmer. Det løbende politiske arbejde i Nordisk Råd sker i udvalg og partigrupper. Nordisk Råd betjenes af et sekretariat i København og desuden er der nationale sekretariater i de nordiske parlamenter. Her kan du finde Nordisk Råds medlemmer sorteret på national delegation, partigruppe eller udvalg.

Filter

Nordisk Råds medlemmer