Det officielle nordiske samarbejde

Nordens hus på Ved Stranden
Fotograf
Mary Gestrin
Det nordiske samarbejde er verdens ældste samarbejde af sin slags. Samarbejdet omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland.

Det nordiske samarbejde er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret. Udgangspunktet er, at nordisk samarbejde skal fokusere på områder, hvor en fælles nordisk indsats skaber en merværdi for de nordiske lande og deres borgere – det man også kalder nordisk nytte. I 2016 tilsluttede de nordiske statsministre sig en overordnet målsætning om at Norden skal være verdens mest integrerede region. 

Det nordiske fællesskab arbejder for et stærkt Norden i verden og er en vigtig medspiller i europæisk og globalt samarbejde. Fælles værdier landene imellem er med til at styrke Nordens position som en af verdens mest innovative og konkurrencedygtige regioner.

Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Det officielle nordiske samarbejde foregår inden for rammerne af Nordisk Ministerråd, hvor regeringerne samarbejder og i Nordisk Råd, som er parlamentarikernes samarbejds-forum.

I spidsen for Nordisk Ministerråd står samarbejdsministrene, som i henhold til det nordiske samarbejdes aftalegrundlag ”Helsingforsaftalen” bistår statsministrene i samordningen af nordiske spørgsmål.

Nordisk Råd ledes af et præsidium, som består af valgte parlamentarikere fra hele Norden. Medlemmerne af Nordisk Råd drøfter aktuelle spørgsmål og det nordiske samarbejdes udvikling  med statsministrene en gang om året på et topmøde i forbindelse med Nordisk Råds session.

Norden – Sammen er vi stærkere

De nordiske samarbejdsministre kom med en fælles vision for det nordiske samarbejde den 6. februar 2014. Med denne visionsdeklaration ønsker samarbejdsministre at sætte retningen for det samlede nordiske samarbejde.

Vores lande er måske nok små, men vi mener, at vi bliver stærkere af at samarbejde med hinanden. Og med andre. Det er vores vision – og vores nordiske perspektiv.

Kontakt