Det officielle nordiske samarbejde

Nordens hus på Ved Stranden
Fotograf
Mary Gestrin
Det nordiske samarbejde er en af verdens mest omfattende regionale samarbejdsformer. Samarbejdet omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland.

Det nordiske samarbejde er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret, og er en vigtig medspiller i det europæiske og internationale samarbejde. Det nordiske fællesskab arbejder for et stærkt Norden i verden. Målet er at skabe verdens mest integrerede region. 

Det nordiske samarbejde ønsker at styrke nordiske og regionale interesser og værdier i en global omverden. Fælles værdier landene imellem er med til at styrke Nordens position som en af verdens mest innovative og konkurrencedygtige regioner.

Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Det officielle nordiske samarbejde foregår inden for rammerne af Nordisk Ministerråd, hvor regeringerne samarbejder og i Nordisk Råd, som er parlamentarikernes samarbejds-forum. I spidsen for det arbejde står samarbejdsministrene og valgte parlamentarikere.

I dialog med parlamentarikere fra hele Norden diskuterer statsministrene løbende, hvordan de nordiske lande sammen kan sammen drage nytte af de muligheder, det giver.

Norden – Sammen er vi stærkere

De nordiske samarbejdsministre kom med en fælles vision for det nordiske samarbejdet den 6. februar 2014. Med denne visionsdeklaration ønsker samarbejdsministre at sætte retningen for det samlede nordiske samarbejde.

Vores lande er måske nok små, men vi mener, at vi bliver stærkere af at samarbejde med hinanden. Og med andre. Det er vores vision – og vores nordiske perspektiv.

Kontakt