Skal du udgive en publikation?

Publikationer
Nordisk Ministerråds publikationsenhed udgiver cirka 200 publikationer om året. En del publikationer præsenterer resultater fra forskningsprojekter, som er finansieret helt eller delvist af Nordisk Ministerråd, men andre publikationer initieres på Nordisk Ministerråds sekretariat og består af eksempelvis politiske programmer, handlingsplaner og analyser.

Indholdet af denne side henvender sig til dig, som har fået finansiering og nu skal udgive en rapport eller en publikation med Nordisk Ministerråd som udgiver. Før du påbegynder arbejdet med publikationen, kan det være klogt at gennemlæse disse instruktioner og kontakte Nordisk Ministerråds publikationsenhed (pub@norden.org) for at få en realistisk vurdering af pris og produktionstid inklusive layout, korrektur, distribution og publicering,

Bemærk, at produktionen først kan begynde, når publikationsenheden har fået en bestilling. Du finder bestillingsformularen for TemaNord herunder. Du kan kontakte publikationsenheden for bestilling af de øvrige publikationsserier.

TemaNord bestillingsformular (på dansk)

TemaNord bestillingsformular (på engelsk)

– Kontakt: pub@norden.org

Ansvarsfordeling – hvem gør hvad?

Bestilleren har ansvaret for, at de nødvendige aftaler om udgivelsesret og copyright er indgået med forfatterne, således at Nordisk Ministerråds rettigheder ikke begrænses. Bestilleren har desuden ansvaret for de udgifter, som opstår i forbindelse med produktion, distribution og tryk af publikationen. Produktionsprisen afhænger af publikationsserie, omfang og mængden af infografik. Du kan få en individuel vurdering af prisen direkte fra publikationsenheden, pub@norden.org.

Publikationsenheden har ansvaret for layout, publicering og distribution. Layoutet følger Nordisk Ministerråds visuelle identitet i forhold til eksempelvis logo, farver, skrifttype og billedpolitik. Publikationsenheden har også ansvaret for, at publikationen distribueres bredt.

Produktionstiden varierer og tilpasses ved behov. Som regel leveres den første layoutkorrektur inden for 15 arbejdsdage. Hvis publikationen skal trykkes, bør man reservere 5-10 arbejdsdage til dette. Publikationerne udgives altid digitalt. De trykkes kun undtagelsesvist, hvis opdragsgiveren bestiller et trykt oplag 

Bemærk, at retningslinjerne for nordiske arbejdspapirer afviger fra dette. Læs mere under "Fire forskellige publikationsserier".

– Kontakt: pub@norden.org

Fire forskellige publikationsserier

TemaNord er en publikationsserie for resultater af det ofte forskningsbaserede arbejde i forskellige arbejdsgrupper og projekter, som finansieres af Nordisk Ministerråd. Indholdsmæssigt dækker TemaNord alle de emner, som det officielle nordiske samarbejde omfatter. Fra og med januar 2020 udgives alle TemaNord som responsive onlinepublikationer. TemaNord bliver ikke trykt.

Nord indeholder debatbøger, analyser, guidelines og andre separate bogudgivelser på de områder af de nordiske samarbejde, som der er et politisk ønske om at fremhæve.

PolitikNord indeholder politisk kommunikerede publikationer som eksempelvis politiske programmer, rammeprogrammer, handlingsplaner, årsberetninger, budgetter, almindelige brochurer samt andre former for informationsmateriale, som Nordisk Ministerråd udgiver.

Nordiske arbejdspapirer omfatter typisk dokumenter (working papers) relateret til interne projekter eller dokumenter, som har en foreløbig karakter, og som derfor ikke er egnet til egentlig publicering. Målgruppen for arbejdspapirer er som regel intern i en nordisk kontekst. Publikationsenheden varetager kun publiceringen i NordPub (pdf). Nordiske arbejdspapirer layoutes og trykkes altså ikke. De er heller ikke en del af publikationsenhedens distributionsprogram. Bemærk, at vi på grund af webtilgængelighedsloven nu er tvunget til at sende dokumentet til en ekstern leverandør for konvertering til PDF/UA. Dette medfører både ekstra udgifter og længere produktionstid.

Copyright og rettigheder

Nordisk Ministerråd har fuld copyright til alle sine publikationer. Eventuelle salgsindtægter fra publikationer tilfalder Nordisk Ministerråd.

Forfatteren og/eller den person, som har ansvaret for bestillingen af produktion hos Nordisk Ministerråd, garanterer i forbindelse med bestillingen, at alle tekster, billeder, grafer, tabeller, citater etc. i den indsendte publikation er klarerede rent ophavsretligt. Ansvaret for korrekt klarering af illustrationer i Nordisk Ministerråds publikationer ligger hos forfatteren eller den person, som har ansvaret for bestillingen. Såfremt layouterne i PUB fremfinder billeder, ligger ansvaret hos publikationsenheden.

PolitikNord, Nord og nordiske arbejdspapirer udgives under en © All rights reserved-licens. Fra og med den 31. marts 2017 udgives alle TemaNord-publikationer under en Creative Commons-licens: CC BY 4.0 International. I modsætning til en © All rights reserved-licens, giver CC-licensen alle lov til at benytte publikationen, for eksempel med henblik på oversættelse og bearbejdning. Det eneste krav er, at brugeren skal angive en fuld bibliografisk reference til publikationen 

– Yderligere information om Creative Commons CC BY 4.0 International

Manuskript

Manuskriptet skal være godkendt og korrekturlæst før bestilling foretages. Korrekturlæsningen skal udføres af en professionel korrekturlæser og følge tegnsætningsreglerne for de enkelte sprog. TemaNord-publikationer skal gennemgå peer review eller i det mindste bedømmes internt i en arbejdsgruppe, programkomité eller lignende.

For at kunne bestille en publikation, skal du have følgende ting på plads:

1. En god titel. Brug en undertitel, hvis du har behov for at præcisere titlen.

2. Emneord. Disse er vigtige for distributionen af publikationen. Vælg omhyggeligt blandt emneordene i bestillingsformularen.

3. Et resume, det vil sige en enkel og kortfattet beskrivelse af publikationens indhold (formål, konklusioner og perspektiveringer). Beskrivelsen bruges blandt andet som abstract i NordPub og på norden.org. 

4. Alle illustrationer til publikationen, som indsendes sammen med bestillingen, skal være ophavsretligt klarerede til både tryk og digital publicering, og de skal leveres i originalstørrelse med høj opløsning (300 dpi). Dette gælder primært for TemaNord-publikationer, idet publikationsenheden har ansvaret for billeder til PolitikNord og Nord.

5. Billeder, grafer og tabeller skal leveres med tilhørende billedtekster (captions), som beskriver indholdet af billedet, samt kildehenvisning. Grafer skal helst leveres med tilhørende data, således at der kan produceres interaktive grafer til onlinepublikationerne.

6. Billeder skal følge Nordisk Ministerråds billedpolitik, som er beskrevet i designmanualen http://design.norden.org/billeder

Yderligere information om TemaNord-processen, og hvordan manuskriptet skal opbygges, findes i forfatterguiden:

TemaNord guide til forfattere (på dansk)

TemaNord Author's guide (på engelsk)

Billedpolitik

 

Oversættelse

Tag hensyn til eventuelle oversættelsesbehov allerede i produktionens indledende fase. Tolkeenheden i Nordisk Ministerråds sekretariat koordinerer oversættelse og korrekturlæsning af nordiske samarbejdsprogrammer, strategier og andre på forhånd definerede publikationer i PolitikNord- og Nord-serierne. Når der er tale om andre publikationer (bl.a. TemaNord og nordiske arbejdspapirer) skal bestilleren selv tage sig af en eventuel oversættelse. Bemærk venligst, at oversættelsen ikke kan bestilles via publikationsenheden. Husk at afsætte ekstra tid til oversættelsen samt ekstra korrekturlæsning af de forskellige sprogversioner. Du skal lave en separat bestilling for hver sprogversion, når oversættelsen er klar.

Bestilling af produktion

Når manuskriptet er færdigt og korrekturlæst, kan du bestille produktionen via bestillingsformularen herunder. I bestillingsformularen skal du uploade manuskriptet og udfylde blandt andet titel, forfatter, korrekturlæser, abstract, emneord, ansvarlig fagrådgiver i Nordisk Ministerråds sekretariat samt faktureringsoplysninger. Såfremt publikationen er en af de få undtagelse, som skal trykkes, ønsker vi, at du diskuterer behovet med din kommunikationsrådgiver. Tøv ikke med at kontakte os på pub@norden.org, hvis du har spørgsmål!

Du modtager en bekræftelsesmail, når bestillingen er afsendt. Bestillingen skal godkendes af den relevante fagafdeling i Nordisk Ministerråds sekretariat. Når bestillingen er godkendt, tildeler vi publikationen et publikationsnummer, som fungerer som reference i hele processen. 

TemaNord bestillingsformular (på dansk)

TemaNord bestillingsformular (på engelsk)

– Hvis du har brug for en bestillingsformular til en af de øvrige publikationsserier, kan du kontakte pub@norden.org 

Distribution

Alle publikationer, som udgives af Nordisk Ministerråd, er tilgængelige som Open Access på vores publikationsplatform Nordpub, på norden.org og i GoogleBooks. 

Vores trykte publikationer kan bestilles i vores webshop i NordPub. Bemærk, at der kun findes et begrænset antal publikationer i trykt form.

I forbindelse med publicering reklameres der blandt andet for vores publikationer på Twitter. 

Besøg NordPub