Skal du udgive en publikation?

Publikationer
Materialer og resultater, som forekommer i projekter, som er finansieret af Nordisk Ministerråd, publiceres af Nordisk Ministerråd, såfremt andet ikke fremgår af kontrakten. På denne side finder du en sammenfatning af Nordisk Ministerråds publiceringsstrategi samt retningslinjerne for produktionen af nordiske rapporter og publikationer. Indholdet af siden henvender sig til personer, som har fået finansiering og nu skal udgive en rapport eller en publikation.

Når Nordisk Råd har været med til at finansiere en rapport, ønsker vi som afsendere at være synlige via vores logo og vores design, herunder farver, skrifttyper, billedpolitik med mere. Produktionsprocessen består ikke kun af design og layout af en publikation men også af publicering på NordPub og andre digitale kanaler, hvilket giver en stor spredning af vores publikationer. Vi bruger altid svanemærkede trykkerier.

Allerede før det bliver aktuelt at lave den endelige bestilling fra Nordisk Ministerråds publikationsenhed, kan du kontakte pub@norden.org for at få en realistisk vurdering af pris og produktionstid inklusive layout, korrektur og distribution.

 

Kontakt: pub@norden.org

Ansvarsfordeling – hvem gør hvad?

Forvaltningsorganet har ansvaret for, at de nødvendige aftaler om udgivelsesret og copyright er indgået med forfatterne, således at Nordisk Ministerråds rettigheder ikke begrænses. Desuden sørger forvaltningsorganet for, at forfattergruppen har kendskab til retningslinjerne vedrørende copyright, manuskript og bestilling, som findes samlet på dette netsted. Forvaltningsorganet har ansvaret for de udgifter, som opstår i forbindelse med produktion og tryk af publikationen. Produktionsprisen afhænger af publikationsserie, omfang og mængden af infografik. Du kan få en individuel vurdering af prisen direkte fra publikationsenheden, pub@norden.org.

Publikationsenheden har ansvaret for layout, formatering, publicering og distribution. Layoutet følger Nordisk Ministerråds visuelle identitet. Der er stort fokus på, at publikationen skal distribueres så bredt og så synligt som muligt.

Produktionstiden varierer og kan tilpasses ved behov. Hvis der ikke er aftalt andet med publikationsenheden, leveres den første layoutkorrektur inden for 15 arbejdsdage. Hvis publikationen skal trykkes, bør man reservere 5-10 arbejdsdage til dette. Publikationerne udgives altid digitalt i PDF- og EPUB-format. De trykkes kun undtagelsesvist, hvis opdragsgiveren bestiller et trykt oplag 

Bemærk, at retningslinjerne for nordiske arbejdspapirer afviger fra dette. Læs mere under "Fire forskellige publikationsserier".

 

Kontakt: pub@norden.org

Fire forskellige publikationsserier

TemaNord er en publikationsserie for resultater af det ofte forskningsbaserede arbejde i forskellige arbejdsgrupper og projekter, som finansieres af Nordisk Ministerråd. Indholdsmæssigt dækker TemaNord alle de emner, som det officielle nordiske samarbejde omfatter. Layoutet i TemaNord følger en særlig skabelon.

Nord indeholder debatbøger, analyser, guidelines og andre separate bogudgivelser på de områder af de nordiske samarbejde, som der er et politisk ønske om at fremhæve.

PolitikNord karakteriseres ved at være politisk kommunikerede publikationer som eksempelvis politiske programmer, rammeprogrammer, handlingsplaner, årsberetninger, budgetter, almindelige brochurer samt andre former for informationsmateriale, som Nordisk Ministerråd udgiver.

Nordiske arbejdspapirer omfatter typisk dokumenter (working papers) relateret til interne projekter eller dokumenter, som har en foreløbig karakter, og som derfor ikke er egnet til egentlig publicering. Målgruppen for arbejdspapirer er som regel intern i en nordisk kontekst. Publikationsenheden tager sig kun af publiceringen i NordPub (PDF). Afsæt fem arbejdsdage til håndtering og publicering. Nordisk arbejdspapirer layoutes og trykkes altså ikke. De er heller ikke en del af publikationsenhedens distributionsprogram. 

Copyright og rettigheder

Nordisk Ministerråd har fuld copyright til alle sine publikationer. Eventuelle salgsindtægter fra publikationer tilfalder Nordisk Ministerråd.

Forfatteren, eller den person, som har ansvaret for bestillingen af en produktion hos Nordisk Ministerråd, garanterer i forbindelse med bestillingen, at alle tekster, billeder, grafer, tabeller, citater etc. i den indsendte publikation er klarerede rent ophavsretligt. Ansvaret for korrekt klarering af illustrationer i Nordisk Ministerråds publikationer ligger hos forfatteren (eller den person, som har ansvaret for bestillingen) af det indsendte materiale. Såfremt layouterne i PUB fremfinder billeder, ligger ansvaret hos publikationsenheden.

PolitikNord, Nord og nordiske arbejdspapirer udgives under en © All rights reserved-licens. Fra og med den 31. marts 2017 udgives alle TemaNord-publikationer under en Creative Commons-licens: CC BY 4.0 International. I modsætning til en © All rights reserved-licens, giver CC-licensen alle lov til at benytte publikationen, for eksempel med henblik på oversættelse og bearbejdning. Det eneste krav er, at brugeren skal angive en fuld bibliografisk reference til publikationen 

 

– Yderligere information om Creative Commons CC BY 4.0 International

Manuskript

Manuskriptet skal være godkendt og korrekturlæst før bestilling foretages. Korrekturlæsningen skal udføres af en professionel korrekturlæser og følge tegnsætningsreglerne for de enkelte sprog. TemaNord-publikationer skal gennemgå peer review eller i det mindste bedømmes internt i en arbejdsgruppe, programkomité eller lignende.

For at kunne bestille en publikation, skal du have følgende ting på plads:

1. En god titel – max. 40 tegn. Brug en undertitel, hvis du har behov for at præcisere titlen.

2. Emneord. Disse er vigtige for distributionen af publikationen. Vælg omhyggeligt blandt emneordene i bestillingsformularen.

3. Et resume, det vil sige en enkel og kortfattet beskrivelse af publikationens indhold (formål, konklusioner og perspektiveringer). Beskrivelsen bruges blandt andet som abstract i NordPub og på norden.org. Bemærk, at TemaNord-publikationer skal have et resume på både et skandinavisk sprog og engelsk. TemaNord-publikationer skal desuden forsynes med resumeer af hvert kapitel. Beskriv indholdet af hvert enkelt kapitel enkelt og kortfattet (max. 900 tegn inkl. mellemrum. Beskrivelsen anvendes dels i selve publikationen, dels som kapitel-abstracts på blandt andet Nordic iLibrary.

4. Alle illustrationer til publikationen, som indsendes sammen med bestillingen, skal være ophavsretligt klarerede til både tryk og digital publicering, og de skal leveres i originalstørrelse med høj opløsning (300 dpi). Dette gælder for TemaNord-publikationer, idet publikationsenheden har ansvaret for billeder til PolitikNord og Nord.

5. Når det gælder TemaNord-publikationer, skal billederne leveres med tilhørende billedtekster (captions), som beskriver indholdet af billedet, samt kildehenvisning. Desuden skal billederne have alternative tekster (i billedets metadata) på samme sprog, som publikationen er skrevet på. Dette gøres af hensyn til blinde og svagtseende for at sikre, at alle vores publikationer opfylder kravene om tilgængelighed.

6. Billeder skal følge Nordisk Ministerråds billedpolitik, som er beskrevet i designmanualen http://design.norden.org/billeder

 

Billedpolitik

Besøg NordPub

Download NordPub-appen (iOS)

Download NordPub-appen (Android)

Oversættelse

Tag hensyn til eventuelle oversættelsesbehov allerede i produktionens indledende fase. Tolkeenheden i Nordisk Ministerråds sekretariat koordinerer oversættelse og korrekturlæsning af nordiske samarbejdsprogrammer, strategier og andre på forhånd definerede publikationer i PolitikNord- og Nord-serierne. Når der er tale om andre publikationer (bl.a. TemaNord og nordiske arbejdspapirer) skal bestilleren selv tage sig af en eventuel oversættelse. Bemærk venligst, at oversættelsen ikke kan bestilles via publikationsenheden. Husk at afsætte ekstra tid til oversættelsen samt ekstra korrekturlæsning af de forskellige sprogversioner. Du skal lave en separat bestilling for hver sprogversion, når oversættelsen er klar.

Bestilling af produktion

Når manuskriptet er færdigt og korrekturlæst, kan du bestille produktionen via bestillingsformularen herunder. I bestillingsformularen skal du uploade manuskriptet og udfylde blandt andet publikationsserie, titel, forfatter, korrekturlæser, abstract, emneord, oplag (såfremt publikationen skal trykkes), ansvarlig fagrådgiver i Nordisk Ministerråds sekretariat samt faktureringsoplysninger. Såfremt publikationen er en af de få undtagelse, som skal trykkes, ønsker vi, at du diskuterer behovet med din kommunikationsrådgiver. Tøv ikke med at kontakte os på pub@norden.org, hvis du har spørgsmål!

Du modtager en bekræftelsesmail, når bestillingen er afsendt. Bestillingen skal godkendes af den relevante fagafdeling i Nordisk Ministerråds sekretariat. Når bestillingen er godkendt, tildeler vi publikationen et publikationsnummer, som fungerer som reference i hele processen. 

 

Bestillingsformular

Kontakt: pub@norden.org 

Distributionsprogram

Målet med vores distributionsstrategi er at sikre, at vores publikationer får den bedst mulige synlighed og tilgængelighed. Distributionsprogrammet består derfor af mange forskellige digitale formater og kanaler samt lager og distribution for de trykte publikationer.

Alle publikationer, som finansieres og udgives af Nordisk Ministerråd, er tilgængelige som Open Access på vores publikationsplatform, NordPub, i NordPub-appen, på norden.org, i GoogleBooks og på biblioteker i hele verden. TemaNord og Nord distribueres desuden som E-bøger (EPUB), bland andet via Nordic iLibrary (i samarbejde med OECD), boghandlere i Norden, Amazon Kindle og GooglePlay.

Vores trykte publikationer kan købes i vores webshop i NordPub. Bemærk at alle publikationer ikke findes i trykt form, og at vi opkræver betaling for trykte eksemplarer.

I forbindelse med publicering reklameres der blandt andet for vores publikationer i nordiske nyhedsbreve og på Twitter. 

 

Besøg NordPub

Download NordPub-appen (iOS)

Download NordPub-appen (Android)