Sveriges formandskab i Nordisk Ministerråd 2024

Sveriges ordförandeskap 2024 i Nordiska ministerrådet
Photographer
Per-Pixel Petersson / imagebank.sweden.se
Sverige har formandskabet for Nordisk Ministerråd i 2024. Udgangspunktet for det svenske formandskab er et sikrere, grønnere og friere Norden, og der vil især være fokus på integration samt øget mobilitet på tværs af landegrænser.

Sveriges formandskab, som udgør grundlaget for det nordiske regeringssamarbejde i 2024, skal bidrage til Vision 2030 om, at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region.

Programmet er opdelt i følgende prioriterede områder:

Et integreret Norden uden grænsehindringer

Det skal være nemt at bo, studere, arbejde og drive virksomhed i hele Norden og på tværs af grænserne. Derfor skal Sveriges formandskabsprogram sætte øget fokus på at skabe et integreret Norden.

 

Et grønt Norden

Norden skal blive ved med at gå forrest i en konkurrencedygtig og innovationsdrevet omstilling, både på hjemmebane og ved at fremme grønne nordiske løsninger i resten af verden.

 

Et konkurrencedygtigt Norden

Nordens globale konkurrenceevne er blandt andet afgørende for, at vores erhvervsliv skal kunne udvikle sig og sikre vores fremtidige velstand.

 

Et socialt bæredygtigt Norden

Et socialt bæredygtigt Norden indebærer blandt andet, at borgerne føler sig trygge, og at samfundets modstandsdygtighed er høj.