Aktuelle initiativer

Her kan du følge aktuelle initiativer og kampagner, som finder sted inden for rammerne af det nordiske samarbejde.

Debate at CSW

Den nordiske ligestillingseffekt i arbejdslivet

To af de vigtigste globale udfordringer er at skabe ligestilling mellem kønnene og at sikre anstændigt arbejde til alle. For at opnå dette er vi nødt til at samarbejde og dele viden og erfaringer på lokalt, regionalt og globalt plan.

I am #generation 2030 uden tekst

Generation 2030

Programmet Generation 2030 skal styrke og fremme gennemførelsen af FN’s Agenda 2030 i det nordiske samarbejde.

Nordic Food Day at COP23

Nordic Food Policy Lab

The overall aim of Nordic Food Policy Lab project is to encourage the use of Nordic policy solutions to help address the food issues identified as challenges in the UN Agenda 2030 Sustainable Development Goals.

pige på cykelbroen i København

Nordiske løsninger på globale samfundsudfordringer

Nordiske løsninger på globale samfundsudfordringer er de nordiske statsministres fælles initiativ. Vi vil gerne invitere resten af verden til at tage del i Nordens viden og erfaringer fra seks prioriterede flagskibsprojekter.

Skulptur Britt Smelvær

International profilering af Norden

Norden har momentum internationalt. Med en fælles profilering af Norden ønsker vi at fremhæve det, som vi har til fælles: Vores nordiske perspektiv, vores værdier og en kultur, som udspringer af en fælles historie.  

 Launch of Nordic Solutions to Global Challenges

Ny Nordisk Mad

Ny Nordisk Mad-programmet har til formål at initiere, facilitere og koordinere aktiviteter, som er baseret på manifestet for Ny Nordisk Mad fra 2004.

Mennesker går op ad et bjerg

State of the Nordic Region

State of the Nordic Region 2018 præsenterer fakta og tal fra de nordiske lande om centrale socioøkonomiske emner, herunder demografi, økonomi, arbejdsstyrke og uddannelse plus bioøkonomi, digitalisering, sundhed og velfærd samt kultur og kunst.

Nordic Matters at Southbank

Nordic cultural initiatives

The Nordic Region has a strong, high-quality and diverse art and culture sector, which is in great demand internationally.