Aktuelle initiativer

Her kan du følge aktuelle initiativer og kampagner, som finder sted inden for rammerne af det nordiske samarbejde.

sæbeboble

Fremtidens kompetencer

Fremtiden kommer ikke af sig selv, den skabes. Gennem fælles nordiske projekter og erfaringsdeling er målet at ruste børn og unge bedst muligt til mødet med en fremtid, som ingen helt ved, hvordan ser ud. Nøglen til fremtidens kompetencer er uddannelse.

Nordic Solutions at COP23 theme photo

Nordiske løsninger på globale samfundsudfordringer

Nordiske løsninger på globale samfundsudfordringer er de nordiske statsministres fælles initiativ. Vi vil gerne invitere resten af verden til at tage del i Nordens viden og erfaringer fra seks prioriterede flagskibsprojekter.

Debate at CSW

Den nordiske ligestillingseffekt i arbejdslivet

To af de vigtigste globale udfordringer er at skabe ligestilling mellem kønnene og at sikre anstændigt arbejde til alle. For at opnå dette er vi nødt til at samarbejde og dele viden og erfaringer på lokalt, regionalt og globalt plan.

Podcast recording at COP24. How can we eat our way to a green and healthy future?

Think Nordic!

THINK NORDIC! Do dads hold the key to sustainability and how can we eat our way to a green and healthy future? These are just some of the nourishing, engaging and challenging questions that will be asked and attempted to be answered on the new podcast series, ‘Think Nordic’. 

Harbourfront Centre i Toronto

Nordiske kulturinitiativer

Norden har en stærk og mangfoldig kultursektor af høj kvalitet, som er stærkt efterspurgt på den internationale scene. De nordiske kulturministre iværksætter initiativer uden for Norden, som profilerer nordisk kultur og fører til øget interaktion mellem nordisk kultur og resten af verden.

 Launch of Nordic Solutions to Global Challenges

Ny Nordisk Mad

Ny Nordisk Mad-programmet har til formål at initiere, facilitere og koordinere aktiviteter, som er baseret på manifestet for Ny Nordisk Mad.

Skulptur Britt Smelvær

International profilering af Norden

Norden har momentum internationalt. Med en fælles profilering af Norden ønsker vi at fremhæve det, som vi har til fælles: Vores nordiske perspektiv, vores værdier og en kultur, som udspringer af en fælles historie.  

Nordic Food Policy Lab meeting

Nordic Food Policy Lab

Det overordnede mål med Nordic Food Policy Lab er at tilskynde andre lande til at gøre brug af de nordiske løsninger på de fødevareproblemer, der blev identificeret som udfordringer i FN’s bæredygtighedsmål for 2030.