Medlemsförslag om att upprätta ett nordiskt informationskontor i Gdansk

15.04.13 | Sag

Dokumentation

  Forslag
  Betænkning
  Debat
  There is no content for this status.
  Beslutning
  Medlemsförslag om att upprätta ett nordiskt informationskontor i Gdansk.
  Ikke foretage sig noget