Rigsrevisionens beretning om revision af Nordisk Ministerråds regnskab og virksomhed