NKMT arbejdsgruppemøde, 13.- 14. september 2018 i København