Pernilla August

Pernilla August

Full size version (9.19 MB) Hent
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Emneord
Filmpriset
Rettigheder

Under licens från Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0). Bilden får användas fritt – dock inte för kommersiella ändamål – under förutsättning att bildkällan anges (t.ex. NN – norden.org).