Paula Malleus-Lemettinen

FI Paula Malleus-Lemettinen Miljøpris 2023

Full size version (430.68 KB) Hent
Photographer
Mikael Athikari
Image Keywords
Miljøprisen
License

Billedet må kun benyttes i forbindelse med Nordisk Råds priser. Fotografens navn skal nævnes.