Aktualitetsdebatt om transport på Nordisk råds sesjon- Færøyene