Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Swedish.

Dansk firmabil i Sverige

De svenska registreringskraven gör det svårt att ha en dansk firmabil i Sverige.

Information

Serienummer
14-114
Berørte lande
Sverige
Kategori
Näringsliv
Status
Afskrevet
Prioriteret af grænsehindringsrådet
Nej

En danskregistrerad tjänstebil får endast köras i Sverige under ett år, om den används av en person bosatt i Sverige. Därefter måste antingen tjänstebilen bytas eller måste den omregistreras så att den har svenska nummerplåtar. Det får till följd att företaget som har tjänstebilen registreras i Sverige som ägare av bilen i vägtrafikregistret, med eventuella andra konsekvenser.

Situationen är något smidigare för egenföretagare. En EU-dom (C-364/08) har fastställt att egenföretagare som är bosatta i Sverige men som har en tjänstebil via sitt företag i Danmark och faktiskt eller huvudsakligen använder sin bil i Danmark inte behöver omregisterera den i Sverige efter ett år. 

Hvem påvirkes af problemet/hvem er berørt

Främst berör detta danska företag som vill rekrytera medarbetare som är bosatta i Sverige, men även vice versa gäller, alltså berörs svenska företag som etablerar sig på den danska sidan och tar med sig personal med bosättning i Sverige. Danskar som flyttar till Sverige och har fortsatt arbete i Danmark råkar ut för samma problem.

Løsningsforslag

Frågan om rätten att köra en utlandsregistrerad bil i Sverige regleras bland annat i Mariehamnsavtalet från 1985 om ömsesidigt godkännande av körkort och av registrering av fordon.

Dock finns osäkerhet kring vad som händer om man kör sin tjänstebil mer än ett år. I dag saknas ett tydligt myndighetsansvar hos berörd myndighet, svenska Transportstyrelsen, om vad som gäller vid ansökan om att köra utlandsregistrerad tjänstebil i Sverige mer än ett år. Transportstyrelsen menar att man endast kan besvara frågan genom rättslig prövning. Det skapar stor osäkerhet för såväl näringslivet som den enskilde.

En möjlighet är att uppdatera 1985 års Mariehamnsavtal, så att man kan ansöka om förlängning efter ett år.

Sidst revideret af
Infrastrukturdepartementet SE 25.11.2022
Contact information